การพัฒนางานดูแลผู้ป่วยภายหลังการได้รับยาระงับความรู้สึกในระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง

โศภิษฐ์ สุวรรณเกาวงษ์
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

ผลการศึกษา
- หลังการนำรูปแบบใหม่มาใช้ สามารถบริการผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น 54.30 % จาก 6,484 ราย มาเป็น 10,005 ราย PAR score ตามเกณฑ์การส่งผู้ป่วยกลับตึก เพิ่มขึ้นจาก 6,318 รายเฉพาะในเวลาราชการ มาเป็น 7178 รายในเวลาราชการ กับนอกเวลาราชการอีก 2632 ราย สรุปได้ว่า รูปแบบใหม่ที่ถูกสร้างจากทีมพัฒนางานบริการกลุ่มงานวิสัญญีวิทยานั้น เป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมกับองค์การ เนื่องจากได้ผลผลิตและคุณภาพของงานมากขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ผลสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากความเสียสละ ความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจของวิสัญญีพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์ กลาง การทำงานเป็นทีม การประยุกต์ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางการพยาบาลกับศาสตร์ทางวิสัญญีวิทยาเข้า ด้วยกัน การทำให้วิสัญญีพยาบาลเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดความภาคภูมิใจในรูป แบบ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงอีกด้วยจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#การวิจัยและพัฒนา#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#การพัฒนางาน

หมายเลขบันทึก: 66357, เขียน: 10 Dec 2006 @ 14:29 (), แก้ไข: 24 May 2012 @ 14:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

  • อ่านแล้วแตยังไม่ค่อยเข้าใจ จึงให้ความเห็นไม่ได้ ครับ
เขียนเมื่อ 
แหม เหมือนอาจารย์มาคอยตรวจการบ้านเลยนะครับ
  • ลองขยายความรูปแบบใหม่อีกนิดจะเข้าใจมากขึ้น
  • สามารถบริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นได้เป็น 54.30% หมายความว่า เมื่อก่อนห้องพักฟื้นสามารถปฏิเสธการรับผู้ป่วยได้ด้วยหรือ น่าจะบอกเหตุผลอีกหน่อย