เที่ยวมัณฑะเลย์กับสุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์ตอนทำไมชื่อเมืองมัณฑะเลย์(รัตนบูชา)

เที่ยวมัณฑะเลย์กับสุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์ตอนทำไมชื่อเมืองมัณฑะเลย์(รัตนบูชา)

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
เมืองมัณฑะเลย์(รัตนบูชา)สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดงโดยย้ายจากเมืองอมรปุระไปเมืองมัณฑะเลย์ตั้งเป็นเมืองหลวงในพ.ศ.2400และสร้างพระราชวังในปีเดียวกันคะ
ที่เรียกว่าเมืองมัณฑะเลย์เพราะว่าตั้งตามชื่อภูเขาที่เชื่อตามพุทธทำนายในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่าพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จลงมาประทับพร้อมทำนายว่าเมื่อพุทธศาส
นาครบ2500ปีจะเกิดศูนย์กลางที่พุทธศาสนาแห่งนี้พระเจ้ามินดงจึงทรงสร้างราชวังไว้ที่นี่คะ
(แหล่งที่มา:ศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ลายสิงห์ ,ศิลปะพม่า)

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี สุภัชชา แกมนาค, อาหาร
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)