กำลังใจให้ "บุญถึง"

กำลังใจให้ "บุญถึง"
    -------------------
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งในและนอกวงการ  รวมทั้งผู้อ่านต่างวัย ต่างอาชีพ  ที่เข้ามาสะท้อนและให้กำลังใจหนังสือ "บุญถึง" ทั้งทางโทรศัพท์  ทางลายน์ส่วนตัว  ทางจดหมาย และที่ได้พบปะเจอกันในที่ต่างๆ  นับแล้วก็มากโขทีเดียว 
  มีผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาให้กำลังใจ  ความตอนหนึ่งว่า 
"เป็นเจตนาดีของอาจารย์ที่ต้องการให้ผู้อ่านซึ่งเป็นผู้ใหญ่ ได้ย้อนรำลึกถึงภาพชีวิตเด็กชนบทในสมัยก่อน  ส่วนเด็กก็ได้เรียนรู้และเกิดความคิดว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรทำตาม  อะไรไม่ควรทำ  และให้เห็นถึงคุณค่าของการศึกษา  จะได้ตั้งใจเล่าเรียน เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองในวันข้างหน้า  ให้ครูและผู้ที่จะเป็นครูได้ซึมซาบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ดี...จุดเด่นของ "บุญถึง" ในตอนท้ายคือการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่บ้านเกิด  โดยการลงมือปฏิบัติจริง  ด้วยความเต็มใจ ร่วมมือของพี่น้องและเพื่อนบ้านที่เกิดการเรียนรู้และศรัทธา ...จนเห็นผลงานคือสามารถพลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้ง ให้กลับมาเป็นพื้นที่ทำกินอันอุดมสมบูรณ์ ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นนอกจาก "บุญถึง" จะเป็นหนังสือที่อ่านง่าย สนุก เพลิดเพลินแล้ว  ยังมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้อ่าน ... ผมเห็นว่า "บุญถึง" เหมาะที่จะเป็นหนังสืออ่านประกอบในวิชาการนิเทศการศึกษาได้เล่มหนึ่ง  ขอเป็นกำลังใจอาจารย์ให้ให้เขียนหนังสือต่อไปได้อีกนานเท่านาน"
    มีผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งบอกสั้นๆว่า " พี่คิดอยากให้เป็นหนังสือเรียนนอกเวลาของประถมปลายและมัธยม แต่ไม่ทราบว่าจะทำยังไง"
และขอขอบคุณ รศ.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์(PIM) ที่มอบหนังสือ "บุญถึง" พร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีจิตอาสา มีผลงานนวัตกรรมและผลการเรียนดีเด่น ในวันไหว้ครูของ PIM และยังให้การบ้านอีกว่า ให้แต่ละคนอ่านหนังสือ "บุญถึง"และสรุปบันทึกข้อคิดสู่การประยุกต์ใช้ใีนชีวิต ส่งให้คณบดีฯด้วย
ผมอ่านและฟังแล้วชุ่มชื่นใจ อย่างน้อยก็ได้มีผู้ที่เข้าใจในเจตนารมย์ของผมที่ตั้งใจสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวในมิติต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้ บัดนี้มีผลปรากฏเป็นจริงขึ้นบ้างแล้ว ถือเป็นบุญกุศลของผมอย่างยิ่งที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างหนึ่งให้แก่แผ่นดินเกิด ในช่วงชีวิตที่ยังเหลือครับ...
ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ที่ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง และผู้อ่านทุกท่านนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

[email protected]
IP: xxx.48.241.118
เขียนเมื่อ 

จะรีบหามาอ่านครับ

-สวัสดีครับอาจารย์-วันนี้”วันสุข”ได้รับหนังสือที่รอคอย-จากบุญถึง ถึง บุญส่ง..-ต้องเก็บไปอ่านที่บ้านไร่ครับ -อดใจรอไม่ไหว อ่านไปถึงตอนเขานมนาง….-ต้องหยุดใจไว้ก่อน…-ขอบคุณครับ