เที่ยวเมืองพุกามประเทศพม่าตอนจบกับสุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์ตอนศิลปกรรมพุกามคะ(ลักษณะเจดีย์ พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนัง)

เที่ยวเมืองพุกามประเทศพม่าตอนจบกับสุภัชชา.พันเลิศพาณิชย์ตอนศิลปกรรมพุกามคะ(ลักษณะเจดีย์ พระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนัง)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป


เจดีย์ในพุกามเ
ป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ไม่มีบัลลังก์จนกลายเป็นลักษณะเจดีย์เฉพาะคะแบบพม่า-มอญกับอาคารที่เรียกว่าเจติยวิหารคือเจดีย์ที่มีลักษณะ2รูปแบ บคือทรงระฆังแบบลอมฟาง(ทรงกระบอก)และเจดีย์ทรงยอดปราสาทยอดที่มีเรือนธาตุและยอดเจดีย์คะ
ส่วนพระพุทธรูปสืบทอดมาจากศิลปะปาละอินเดียที่มีลักษณะสำคัญคือปาง
ขัดสมาธิเพชรคะ
จิตรกรรมฝาผนังมีให้เห็นค่อนข้างสมบูรณ์คะและร่องรอยที่เหลือมีค่อนข้างมากส่วนเรื่องราว
ที่นิยมเขียนเป็นภาพพุทธประวัติที่น่าจะได้แรงบันดาลใจจากศิลปะไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยาและล้านนาคะคงจะเพราะว่าในดินแดนแถบนี้เคยเป็นเมืองขึ้นอยู่ในเขตปกครองพม่ากษัตริย์ไทยสมัยพระฟ้าอุทุมพรก็มาเป็นเชลยพร้อมชาวอยุธยาถูกกวาดต้อนมาไม่น้อยให้เป็นเชลยในพม่าคะว่ากันว่าสถูปอัฐิเจ้าฟ้าอุดมพรขุนหลวงวัดซึ่งพระองค์ครองเพศบรรชิตจนสิ้นพระชนม์ซึ่งส ถูปที่บรรจุพระบรมอัฐพระองค์จากเอกสารฝ่ายไทยและเอกสารพม่าตรงกันว่าสถูปนี้อยู่ชานเมืองอมรปุระในสุสานลินซิน-กองใกล้ปลายด้านหนึ่งของสะพานอูเบ็งคะ(แหล่งที่มา:น้องนีไกด์สาวชาวพม่า
วลัยลักษณ์และคณะ,ศิลป
วัฒนธรรม)
แหล่งที่มา:ศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ลายสิงห์ ,ศิลปะพม่า)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)