เที่ยวเมืองพุกามประเทศพม่ากับสุภัชชาตอน. "เมืองแห่งทะเลเจดีย์" หรือ "ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์"


เที่ยวเมืองพุกามประเทศพม่ากับสุภัชชาตอน. "เมืองแห่งทะเลเจดีย์" หรือ "ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์" 

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเ หลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจ ดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ นอกจากเจดีย์ชเวซีโกนแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร, เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู, วัดติโลมินโล, เจดีย์ธัมมะยังจี, เจดีย์ตะบิญญูพยา เป็นต้น
(แหล่งที่มา:วิกิพีเดีย)
ในพุกามมักมีแหล่งชมพระอาทิตย์ตกดินแสงอาทิตย์สะท้อนกับเงาเจดีย์สีทองอมส้มสวยงามจนไม่แทบอยากละสายตาคะเจดีย์
ที่ทะเลเจดีย์ส่วนมากเหมือนลักษณะเจดีย์ที่พุทธยาแต่ที่นี่สร้างต่อเติมของเก่าจนดูใหม่ความขลังจึงเลือนหายไปเยอะทีเดียวคะ
อาณาจักรพุกามมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16คะ ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์หลายพระองค์นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลในรัชกาลของพระองค์จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4000 องค์ อาณาจักรนี้ล่มสลายเพราะการบุกรุกเข้าทำลายของกองทัพมองโกลที่นำโดยกุ๊บไลข่าน (Kublai Khan) ในปี พ.ศ. 1830

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


พุกามเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทางด้านศิลปวิทยาการในสมัยพระเจ้าอลองสิธู ใน พ.ศ. 1687 พระองค์ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ชื่อ "ตะเบียงนิว" (แปลว่า เจดีย์แห่งความรู้) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกามไว้ด้วยกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์พุกาม คือ พ
ระเจ้านรสีหบดี สร้างเจดีย์องค์สุดท้ายแห่งพุกามเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1819 และเมื่อสร้างเจดีย์องค์นี้เสร็จ ได้มีผู้ทำนายว่า อาณาจักรพุกามจะถึงกาลอวสาน ซึ่งต่อ มาก็เป็นจริงดังนั้น เมื่อกองทัพมองโกลยกทัพเข้ามาบุกในปี พ.ศ. 1827 และพุกามถึงคราวล่มสลายในปี พ.ศ. 1830 รวมระยะเวลาแล้ว 243 ปี มีกษัตริย์อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น 11 พระองค์คะ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, รองเท้า, ท้องฟ้า, เมฆ, ภูเขา, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)