KM บุรีรัมย์(ภาคต่อ)

 

Day 2 ของการเรียนรู้ KM ของทีมบุรีรัมย์

จากการบ้านที่พี่แก้วให้กับทีมผุ้เข้าอบรม WHAT NEXT

  1. 1. P = Population จำนวนเท่าไหร่ สถิติ นั่นเอง Problem  ด้วยนะคะ ว่าปัญหารุนแรงมั๊ย  high cost  high volume ระดับไหน
  2. 2.  I  = Intervention เดิมเป็นอย่างไร หรือว่ามีแนวปฏิบัติเดิมแล้วอย่างไร
  3. 3.  I  ใหม่ intervention ใหม่ให้ไปสืบค้นงานวิจัยโดยใช้คำสำคัญ
  4. 4. แต่ละคนต้องเอา I  เดิมมาดูและ
  5. 5. O=Outcome ปัจจุบันมีตัวไหนผลเป็นอย่างไร
  6. 6. เพิ่ม T= time ช่วงเวลาที่จะพัฒนาเช่นเราจะเอา intervention ลงช่วงไหนซึ่งอาจเลือกมาช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนหากเป็นการเริ่มต้นใหม่ เช่น  ช่วงของการเริ่มต้นคัดกรอง  ช่วงของมารดาที่วิตกกังวลที่เป็นแม่ preterm  ก่อนจะคลอด

สรุปหลังมีกิจกรรมนี้ทุกกลุ่ม ก็ได้ระดมสมองกัน KM โดยมีพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มคอยให้ข้อชี้แนะและ guide

  1. 1.  CoP  Preterm
  2. 2. CoP  Trauma 
  3. 3. CoP Stroke
  4. 4. CoP Sepsis

ทุกกลุ่มเริ่มเดินได้และเห็นช่องทางในการพัฒนา

และวันนี้ได้ให้กลุ่ม CoP trauma ขึ้นนำเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้วิทยากรวิพากษ์ จะได้เป็นแนวทางให้กลุ่มอื่น ซึ่ง FA  ของกลุ่มนำเสนอได้ดีทีเดียว

และให้กลับไปเป็นการบ้านต่อแล้วเราจะกลับมาพบกันวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็น Phase  ที่ 4 ซึ่งการบ้านคือ จะมาติดตามผลลัพธ์การนำไปใช้ของแนวปฏิบัติ ในหน่วยงาน

 ของแต่ละ CoP หรือกลุ่มที่เป็น CQI ก็ให้ไปทดลองใช้เครื่องมือ

AAR วันนี้ อ่านแล้ววิทยากรก็ชื่นใจ

“ได้รับความรู้การทำ CoPเพื่อนำไปพัฒนางานได้ + ได้สัมพันธภาพที่ดี ขอบคุณนะคะ”

ได้รู้วิธีการจัดตั้ง CoPได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยทำในตึกมาก่อน

“ได้เรียนรู้กระบวนการทำ KMในรูปแบบที่ชัดเจน ได้ลงมือปฏิบัติทำให้มองเห็นแนวทางในการดำเนินงานCoP ที่ชัดเจนขึ้น”

“สิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้คือได้เห็น KM ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น (ครั้งที่ 2 แล้ว”

“ได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้แนวปฏิบัติและหวังว่าจะนำแนวปฏิบัติไปใช้ต่อในหอผู้ป่วย”

“การจัดการความรู้ได้มากขึ้น การนำปัญหาที่พบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาได้  และการได้คำแนะนำและชี้แนวทางจากวิทยากรทำให้มีความเข้าใจในการทำ CoP มากขึ้น”

"บรรยากาศการเรียนรู้ดีมากทีมวิทยากรให้ความรู้ดีมาก''

."ทีมอาจารย์สอนดี เน้นให้ทำได้ เอาใจใส่มาก ขอบคุณค่ะ''

"ได้แนวทางจัดการ CQI เพื่อประเมิน อวช."

"ชอบเทคนิคการสอนที่ เป็นการลงมือปฏิบัติ มากกว่าการเรียนทฤษฎีอย่างเดียว"

"รู้สึกสนุกสนาน"

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของผู้หญิงสีขาวความเห็น (1)

สรุปได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ กุ้งลองพาน้องทำแบบโมเดลพี่แก้วเลยนะคะ