<เล่าสู่กันฟัง>จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

         วันพฤหัสบดีที่ 19. มิถุนายน 2562. คณะกรรมการ ศส.ปชต.โนนข่า. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกำนันตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่. แพทย์และสารวัตรประจำตำบลโนนข่าและตำบลหนองมะเขือ จำนวน 60 คน โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์. นายอำเภอพล. เป็นประธานและอำนวยความสะดวก กิจกรรมประกิบด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า และเก็บขยะ บริเวณภายในและโดยรอบ วัตถุประสงค์ เกิดความสะอาด สวยงาม ราษฎรผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในพื้นที่

นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์  นายอำเภอพล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกบทบาทหนึ่ง...ครู กศน.ความเห็น (0)