การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร


ประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 13- 26 มิถุนายน 2562

ผู้เขียนได้มีโอกาสรับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 มหาวิทยาลัย โดยช่วงของการประเมิน เป็นปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยที่ 1

ประเมินหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ โดยผู้จัดเชิญประเมินหลักสูตรใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี

ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ประเมิน 

  1. คณะพยายามจัดผู้ประเมินเป็นชุดเดียวกันโดยให้ประธานและเลขาซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยแยกตามระดับของหลักสูตร โดยให้โอกาสหลักสูตรในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในสาขานั้น จากสถาบันอื่นๆที่มีการสอนหลักสูตรดังกล่าวเข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน สิ่งที่ได้รับคือ การปรเมินในแต่ละหลักสูตรมีความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  2. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะปัจจัยภายนอก เช่น บางท่านเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่มีโอกาสเข้าเป็นกรรมการของคุรุสภาสามารถให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง
  3. ได้เรียนรู้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.คือ 5 ท่านและมีอาจารย์สาขาอื่นเข้ามาช่วยสอน เมื่อสัมภาษณ์อาจารย์จะมีการไขว้กันระหว่างหลักสูตร นั่นคือ แสดงให้เห็นว่าอาจารย์เข้าถึงการประกันคุณภาพได้ทั่วถึง
  4. การเป็นผู้ประเมินหลายๆหลักสูตรทำให้เกิดความใกล้ชิด สามารถสร้างสัมพันธภาพ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ


มหาวิทยาลัยที่ 2

ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการประเมินหลักสูตรดังกล่าวเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา การประเมินในปีนี้จึงเป็นเหมือนการติดตามความก้าวหน้าในการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรดังกล่าว

ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ประเมิน

ในบางครั้งความหวังของการติดตามการประเมินคาดว่าจะได้ผลจากการปรับปรุงในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ แต่บางครั้งอาจลืมไปว่า มีปัจจัยอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานด้านคุณภาพของหลักสูตร คือ เรื่อง การบริหารคนของมหาวิทยาลัยอาจมีข้อจำกัดเรื่องการสรรหาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุ หรือ การจัดสรรตำแหน่งให้กับอาจารย์ที่จะมาทดแทน รวมทั้งงบประมาณที่เพียวพอในการจ้างอาจารย์

สิ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงคือ อาจารย์พยายามสร้างผลงานทางวิชาการมากขึ้น นำเสนอในที่ประชุมเดียวกันหลายๆเรื่องเพื่อประหยัดงบประมาณในการเดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

หมายเลขบันทึก: 662299เขียนเมื่อ 27 มิถุนายน 2019 15:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 มิถุนายน 2019 10:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

สวัสดีอาจารย์ ประเมินศูนย์อนามัย 12มาประเมิน เรื่อง วัยรุ่นที่ รพ ปากพะยูน ได้เข้าไปร่วมให้ความเห็นด้วย

ส่งกำลังใจไปค่ะ ท่านวอญ่า-ผู้เฒ่า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี