กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (ครึ่งปีหลัง)

กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (ครึ่งปีหลัง)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านไม้ผลต่างๆ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป โดยมีรายละเอียดและหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 19 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค. 62

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 3 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 10 ก.ค. 62

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6 ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-40 คน หมดเขตรับสมัคร 17 ก.ค. 62

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่) ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 1 ส.ค. 62

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 49 ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-80 คน หมดเขตรับสมัคร 14 ส.ค. 62

วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2562 หลักสูตร ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 28 ส.ค. 62

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 49 ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-80 คน หมดเขตรับสมัคร 14 ส.ค. 62

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 9 ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-40 คน หมดเขตรับสมัคร 11 ก.ย. 62

วันที่ 28 กันยายน 2562 หลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ย. 62

วันที่ 29 กันยายน 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตลำไยและลิ้นจี่เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 25 ก.ย. 62

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 หลักสูตร วิทยากรส้ม รุ่นที่ 3 ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 2 ต.ค. 62

วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 7 ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 24 ต.ค. 62

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 5 พ.ย. 62

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่) ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ย. 62

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 9 ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-50 คน หมดเขตรับสมัคร 20 พ.ย. 62

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 50 ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท/ท่าน รับสมัครจำนวน 15-80 คน หมดเขตรับสมัคร 18 ธ.ค. 62
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812
หมายเหตุ -หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)