ป่าไม้เมืองน่าน

พูดถึงป่าไม้เมืองน่าน นั้น มีหลายข้อมูลเหลือเกิน ซึกส่วนราชการจะว่าอีกแบบหนึ่ง ซีกส่วนองค์กรภาคประชาชนจะว่าอีกแบบหนึ่ง ซีกส่วนนักวิชาการน้อยใหญ่ก็จะว่าอีกแนวซึ่งส่วนนี้มีการผสมผสาน และแล้วมันมีเรื่องที่ต้องพูด เพราะได้เห็นในซีกส่วนนักการเมือง ที่ต้องพูดเพราะเห็นนำมาเป็นเรื่อง เป็นประเด็นระหว่างการหาเสียงเพื่อเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเร็ว ๆ นี้ และยังจะมีมาอีกต่อเนื่องแน่ เพราะว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้งในหลาย ๆ ระดับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป่าไม้เมืองน่าน เห็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ทั้งที่มีทะเบียนและไม่มีทะเบียน เป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ สืบทอดดำรงชีวิตสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ทรัพยกากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในอดีต โดยความที่มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มมาขึ้นล่ากันไป ล่ากันมา ป่าหดหายไปเป็นแปลงเกษตร มีการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด ขณะเดียวกันการขีดเส้นตีวงจำกัดเขตป่าทำกันดูไม่ค่อยเรียบร้อย เพราะว่ามีเงื่อนไข ปัจจัย ความเอาใจใส่มากบ้าง น้อยบ้าง ปัญหาต่าง ๆ จึงคั่งค้างคาอยู่7

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)