ບົດຈົບຊັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບັນເທິງຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີความเห็น (0)