190424 คำชวนสับสน ชุด F – Factitious & fictitious

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Common Errors

190424 คำชวนสับสน ชุด F – Factitious & fictitious 

ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค 

Dictionary.com: 

สะกด คำอ่าน “factitious” ออกเสียง “fak-TISH-hu s” 

สะกด คำอ่าน “fictitious” = “fik-TISH-uhs” 

คำที่อาจสับสน กับ fictitious” รวมถึง “fik-TISH-uhs” 

“facetious” ออกเสียง “fuh-SEE-shuh 

”factious” ออกเสียง “FAK-shuh s” 

”fictional” ออกเสียง “FIK shuh n l” 

”fictional” ออกเสียง “fik-shuh n-l” 

fictive  ออกเสียง “FIK-tiv” 

Dictionary of Problem Word and Expression: 

ให้ความหมายพื้นฐานของ “factitious” คือ 

“artificial” หรือ “contrived” หรือ “not spontaneous” เช่น 

“The centerpiece on the table was made of factitious leaves and flowers.” 

“Many gadgets in the home are but factitious conveniences.” 

ส่วน “fictitious” มีความหมาย เกี่ยวข้องกับ “not real” 

หากแต่บ่อยครั้งกว่า ใช้กับ “งานต่างๆ ที่เป็น ความเพ้อฝัน” เช่น 

นวนิยาย - บทละคร และ เรื่องเล่าต่างๆ เช่น 

“His account of the experience was partly accurate and partly fictitious.” 

วลี “a factitious lawsuit” หมายถึง 

“คดีความหนึ่ง ที่วางแผนทำขึ้นบนพื้นฐานของความเป็นจริงเพียงน้อยนิด” 

ส่วนวลี “a fictitious lawsuit” หมายถึง 

“คดีความ ที่ทำขึ้น บนพื้นฐาน ของความเพ้อฝันอย่างเต็มที่” 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน F Revised 190327ความเห็น (2)

[email protected]
IP: xxx.132.109.120
เขียนเมื่อ 

Hi! Glad to see you back again. Hope you are OK.

I think ‘factitious’ is a very new word to express the opposite of ‘fake news’ (fictitious news) on the Internet. It is sad that we now have to accept umpteen shades (of gray) between fact and fiction in our daily news.

เขียนเมื่อ 

ThanksStill strong and healthy for a man entering 7th Cycle.

Nat