ขจัดโลภระเริงเพลิน

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


...เฝ้าฝันสิสร้างงาน
วิชาการมุแกร่งไกร
ฝึกฝนตระหนักไซร้
ขจัดโลภระเริงเพลิน

...เฝ้าเทียบกะผู้อื่น
มิเริงรื่นลุสรรเสริญ
ร่วมใจประคองเดิน
ประสบพรพระเมตตา


อินทรลิลาตฉันท์ ๑๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)