JJ2019V5_1 นายกป้ายแดง ควอท


นายกป้ายแดง

ควอท หรือ Thailand Pod จะเป็นตัวกลางเชื่อมประสานความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคณาจารย์ สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เพื่อผลักดัน สนับสนุน และช่วยเหลือ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้เป็นสังคมการเรียนรู้ ตลอดจนเตรียมความพร้อมและพัฒนาคณาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษา ให้มีศักยภาพทันต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสังคมโลก

ปีบริหาร 2562-2564 ได้สรรหา นายกสมาคมท่านใหม่ หรือ นายกป้ายแดง คือ รองศาสตรจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร สืบแทน ดร.มัทนา ศานติวัฒน์


ท่านอาจารย์ บัณฑิต อดีต ท่าน เป็น รองเลขาธิการ สกอ และ ปัจจุบัน เป็น รองอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การประชุมครั้งสุดท้าย วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ของปี บริหาร ของ ดร.มัทนา อดีต อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พันธกิจ ของ ควอท คือ

  • สร้างพันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อดำเนินพันธกิจร่วมกัน ในการผลิตบัณฑิตทีมีคุณลักษณะตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และสังคมโลก
  • สร้างความสมานฉันท์ระหว่างสถาบันสมาชิก เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนในการปฏิบัติพันธกิจดังกล่าว
  • กำหนดบทบาทหลักในการชี้นำแนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  • พัฒนาการเรียนการสอนและองค์กร ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียนให้สามารถรองรับและสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกระตุ้นให้สถาบันทุกแห่ง มีหน่วยงานในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
  • กระตุ้นและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเรียนการสอน และการพัฒนาองค์กร
  • ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยด้านด้านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาระหว่างองค์กร สถาบัน และสมาชิก ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
  • สร้างเวทีสำหรับการเรียนรู้และแลกเปี่ยนความรู้ รวมทั้งปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก และพันธมิตรต่างประเทศ

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม พันเอก อาทร ชนเห็นชอบ จะเป็นการประชุม ครั้งแรก ภายใต้การนำของ ท่าน นายกป้ายแดง ท่านใหม่ เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษา ยุค 4.0 อย่างยั่งยืน

ติดตามเรื่อง ของ คอวท ได้ที่ http://www.thailandpod.org

จิต จะ Learn 2019

หมายเลขบันทึก: 661512เขียนเมื่อ 5 พฤษภาคม 2019 08:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 พฤษภาคม 2019 08:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี