การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อสังคมที่หลากหลาย

ควอท. (สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๖๒  ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย (Inspiring Student Learning for Diverse Societies)    ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑   และเชิญผมไปพูดในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เพื่อสังคมที่หลากหลาย

จึงนำ Narrated Ppt มา ลปรร. ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๘ มี.ค. ๖๒

Inspiration620328 n from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)