มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ให้กับ พลโทนิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทย

มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล

***********************************

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัยในการประดิษฐ์เสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ของมหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบูรณ์ ได้มอบเสื้อเกราะกันกระสุนอินทนิล ให้แก่ พลโทนิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทยและอดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามงานการพัฒนาอาชีพและช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการของมูลนิธิพิทักษ์ภูมิไทย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมและการนำไปใช้ประโยชน์

#พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์๒๕๓๐

ใบรับรอง ที่ กห.๐๒๐๖.๑๒/๑๘๖ ป้องกันภัยคุกคาม ระดับ 2A ตามมาตรฐานยุทโธปกรณ์ (เทียบเท่าตามมาตรฐาน U.S. NIJ. 0101.04) จากโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุดสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661093

เขียน

16 Apr 2019 @ 09:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก