ชีวิตที่พอเพียง 3409. มิติใหม่ของ PMAC


PMAC = Prince Mahidol Award Conference ที่จัดเรื่อยมาปีละครั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐    ขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าเป็นการประชุมวิชาการเชิงนโยบายและระบบสุขภาพโลกที่ทรงคุณค่าที่สุดการประชุมหนึ่งของโลก

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ มีการประชุม คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  โดยที่กรรมการชุดนี้เป็นฝ่ายไทย    มาจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานให้แก่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 

สาระการประชุม เป็นการ

  • AAR การจัดการประชุม PMAC 2019 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์    เป็นข้อมูล feedback เพื่อการปรับปรุงการจัดการประชุมในปีต่อๆ ไป    เพื่อให้ PMAC มีคุณภาพและคุณค่ายิ่งขึ้น     
  • หารือเตรียมการจัดประชุม PMAC 2020 : Accellerating Progress Towards UHC 2030    โดยจะมีการประชุมร่วมกับ co-host ในเดือนเมษายน ที่โตเกียว    และเดือนพฤษภาคม ที่มงเทรอซ์ สวิตเซอร์แลนด์ 
  • หารือเตรียมสาระการประชุม PMAC 2021   ในประเด็น อนาคตของสุขภาพโลก (ยังไม่มีชื่อจำเพาะ)     

สาระสำคัญที่สุดในสายตาของผม ในส่วนของการ AAR การจัด PMAC 2019 คือเรื่องการประชาสัมพันธ์    ที่สรุปได้ว่าให้มีส่วนที่ทำงานตลอดปี โดยเน้นสื่อสารสาระของการประชุมส่วนที่เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตของผู้คน เป็นเป้าหมายหลัก    การประชาสัมพันธ์ PMAC และ PMAF เป็นเป้าหมายรอง

ประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือระบบ rapporteur ของการประชุม ซึ่งได้รับยกย่องว่ามีคุณภาพสูงมาก    และเห็นชัดเจนว่า ใช้เป็นกลไกของ capacity building ด้าน Global Health ของหน่วยงานและบุคคลได้ดีมาก    จึงจะมีการจัดระบบให้เกิดผลด้าน capacity building ในระดับหน่วยงาน ชัดเจนยิ่งขึ้น

การหารือเรื่องหัวข้อ PMAC 2021 และการริเริ่มของ อ. บุ๋ม ที่ต้องการให้มีการทบทวนงานวิชาการในแต่ละประเด็นย่อยของการประชุม PMAC 2021   นำไปสู่ความต้องการของ Thai Permanent Mission กับ UN ที่นิวยอร์ก    ที่ต้องการคนที่มีความรู้ด้านระบบสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขไปช่วยงาน ๗๕ วัน   เริ่มช่วงเดือนมิถุนายน   ในช่วงการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติอื่นๆ ในเรื่อง UHC    สำหรับนำไปสู่การประชุม High Level Meeting ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒   มาเชื่อมกับโครงการ secondment นักวิชาการด้านนโยบายสุขภาพ ไปทำงานกับ co-host   ซึ่งในกรณีนี้คือไปทำงานที่ Thai Mission ที่นิวยอร์ก   

เป็นการผุดบังเกิดของมิติใหม่ของ PMAC   ที่เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านสุขภาพ ผ่านกลไกของกระทรวงการต่างประเทศ     

 วิจารณ์ พานิช

๑๘ มี.ค. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661075

เขียน

14 Apr 2019 @ 18:18
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก