สังคมความรู้ที่ไม่ต้องใช้วุฒิบัตร

โลกยุคใหม่มีความสลับซับซ้อนด้านสังคมและเศรษฐกิจ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานใดๆต้องนับหนึ่งจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่พื้นฐานด้านต่างๆจะมีการสร้างระบบปฏิบัติการที่ทุกคนเข้าถึงและนำไปใช้ได้ จะไม่เกี่ยวกับเพศ วัยและวุฒิการศีกษามาเป็นตัวกำหหด ซึ่งจะเรียกง่ายๆว่าเคลื่อนงานคนยุคใหม่

ทีมงานด้านปฏิบัติจะมาจัดทำฐานข้อมูล ระดมสมองสร้างยุทธศาสตร์ กำหนดแผน กำหนดการปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง

ตัวชี้วัดด้านต่างๆถูกกำหนดขึ้นเพื่อวัดผล ถอดบทเรียนและพัฒนาต่อยอด

จากการระดมความคิด ได้มาซึ่งแผนแม่บทลงเก็บข้อมูลพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบปฏิบัติการ

วาระประชาชนโดยประชาชน ณ วอญ่าโฮมสเตย์ ปากพะยูน

12 เมษายน 2562

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายจำรัส เจริญเวชความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

661067

เขียน

14 Apr 2019 @ 15:33
()

แก้ไข

14 Apr 2019 @ 15:49
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก