ชีวิตที่พอเพียง 3394. แสวงหาความสุขจากการทำงาน


ทีม SiCORE-M  และ R2R ของศิริราชนัดกันไป retreat ที่พัทยา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    โดยมีเป้าหมายคือ สร้างสัมพันธ์ในทีมงานทุกระดับ    เพื่อยกระดับพลังงานในการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน SiCORE-M ที่หากทำได้สำเร็จ จะเป็นนวัตกรรมชิ้นงามของวงการอุดมศึกษาไทยที่เดียว    งานนี้สำคัญในระดับที่ท่านคณบดี และท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยไปร่วมกิจกรรมโดยตลอด

ผมมีความเชื่อมาตลอดชีวิตว่า    ต้องฝึกตัวเองมีชีวิตการทำงานในลักษณะที่การทำงานไม่ทำให้เหนื่อย    แต่ทำให้มีพลัง โดยเฉพาะพลังชีวิต และพลังคุณค่า ไม่ว่าทำงานอะไร ผมตั้งคำถามเชิงคุณค่าเสมอ ว่าทำอย่างไรงานนั้นจึงจะมีคุณค่าสูงส่ง     ในลักษณะที่คนทั่วไปหรือสังคมนึกไปไม่ถึง    ซึ่งที่จริงผมเองก็นึกไม่ถึง    แต่เมื่อทำงานไปใคร่ครวญไป    ทำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว     ผมก็ค้นพบคุณค่าที่แสวงหา    นี่คือความสนุกอย่างหนึ่งจากการทำงาน   โดยที่การทำอย่างอื่นให้ไม่ได้

ทำงาน (action) ตามด้วยการใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection) ในระดับคุณค่า (values reflection)    ทำอย่างต่อเนื่องจริงจัง คุณค่ายิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่จะค่อยๆ โผล่ออกมาเอง    เกิดการค้นพบที่ยิ่งใหญ่และงดงาม    เกิดแสงสว่างบรรเจิดจ้าขึ้นในใจ    ให้ความสุขเกินพรรณา   

และผมค้นพบว่า การเขียน บล็อก ออกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยกระบวนการ critical reflection   

งาน + การสะท้อนคิดระดับคุณค่า  นำสู่ transformative learning ในระดับคุณค่า     ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านในของตัวเราเอง    จะมีพลังสูงกว่า หาก “คุณค่า” ที่เราแสวงหาเป็นคุณค่าในระดับ “เลยผลประโยชน์ส่วนตน” สู่ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนสังคม  ส่วนโลก    ที่น่าจะเรียกว่า “ผลประโยชน์สูงส่ง”  

ผมจึงมีความสุขมาก ที่ได้มีส่วนเล็กๆ ในคาราวาน การเดินทางไกล สาย SiCORE-M    เพื่อสร้างระบบจัดการงานวิจัยในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง    ในลักษณะที่ เกิดนัก (ทีม) จัดการงานวิจัยมืออาชีพ  ที่รู้ทั้งสาระวิชาการ และกระบวนการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและทีมวิจัย    ซึ่งน่าจะเป็นโมเดลสำหรับระดับมหาวิทยาลัยได้ด้วย    

วิจารณ์ พานิช

๑๙ ก.พ. ๖๒


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)