การนำข้อมูลค่าน้ำระเหยมาใช้ในการคำนวณหาปริมาณการให้น้ำแก่พืชในช่วงหน้าแล้ง

ช่วงหน้าแล้งนี้ ขอนำวิธีคำนวณปริมาณการให้น้ำแก่พืช (ทุเรียน) มา ลปรร กันนะครับ

ปริมาณการให้น้ำแก่ต้นทุเรียนมีความแตกต่างกันในแต่ละระยะพัฒนาการของพืชและขึ้นอยู่กับอายุของพืช (ขนาดของทรงพุ่ม) รวมทั้งสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นในดิน สภาพอากาศในสวน ระบบการปลูกและการจัดการสวน

คำแนะนำการให้น้ำ ระบุอัตราการให้น้ำเป็นร้อยละ (%) ของอัตราการระเหยน้ำ ดังนี้

ช่วงพัฒนาด้านกิ่งก้านสาขา 60 %

ช่วงชักนำการออกดอก งดน้ำ 10 -14 วัน

ช่วงพัฒนาการของดอก (ระยะไข่ปลา – หัวกำไล) 75 %

ช่วงก่อนดอกบาน 1 สัปดาห์ – ดอกบาน – หลังดอกบาน 2 สัปดาห์ 20 - 25 %

ช่วงพัฒนาการของผลอ่อน (4 สัปดาห์) 60 %

ช่วงเจริญเติบโตของผล (10 -11 สัปดาห์ขึ้นไป) 85 %

ช่วงเริ่มสุกแก่ 60 %

หมายเหตุ (1) หลังจากดอกบาน 2 สัปดาห์ ให้เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 70 % เมื่อผลอ่อน มีอายุ 4 สัปดาห์ และจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของผล โดยผลมีอายุ 10 สัปดาห์ขึ้นไป

จากคำแนะนำดังกล่าว นำมาคำนวณเป็นปริมาตรน้ำที่ต้องให้แก่ต้นทุเรียน ดังนี้

1. คำนวณความต้องการน้ำของต้นทุเรียนในแต่ละช่วงของการพัฒนาการ โดยนำอัตราการให้น้ำที่แนะนำ ซึ่งมีหน่วยเป็นร้อยละ (%) ของอัตราการระเหยน้ำ คูณด้วยค่าเฉลี่ยของอัตราการระเหยน้ำในพื้นที่ที่สวนตั้งอยู่ในเดือนที่ต้องการให้น้ำ ผลที่คำนวณได้ คือ ค่าปริมาตรน้ำ 1 ลิตร/วัน ต่อพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร

ข้อมูลค่าน้ำระเหย รายเดือน พ.ศ.2557

สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา อ.เมือง จ.ยะลา

เดือน ค่าเฉลี่ย

มกราคม 3.4

กุมภาพันธ์ 5.0

มีนาคม 5.7

เมษายน 5.4

พฤษภาคม 5.3

มิถุนายน 4.6

กรกฎาคม 4.6

สิงหาคม 4.5

กันยายน 4.5

ตุลาคม 4.2

พฤศจิกายน 3.1

ธันวาคม 3.1

ตัวอย่าง การคำนวณหาความต้องการน้ำของต้นทุเรียนในแต่ละช่วงของการพัฒนาการ เช่น

เจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดยะลาแห่งหนึ่ง มีความประสงค์จะให้น้ำต้นทุเรียนในช่วงพัฒนาการของดอก (ระยะไข่ปลา – หัวกำไล) จะต้องให้ปริมาณน้ำเท่าไร

วิธีคิด จากอัตราการให้น้ำที่แนะนำ เท่ากับ 75 % ของอัตรา ระเหยน้ำ

ช่วงนี้ตรงกับเดือนมีนาคม ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีอัตราการระเหยน้ำ 5.70 มิลลิเมตร

แสดงว่า ต้องให้น้ำแก่ต้นทุเรียน 1 ต้น เท่ากับ (75/100) × 5.70 = 4.275 มิลลิเมตร

หมายความว่า ต้องให้น้ำต้นทุเรียน 4.275 ลิตร ต่อพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร

2. คำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องให้ต้นทุเรียน โดยนำผลที่คำนวณได้ตามข้อ 1 คูณด้วยขนาดทรงพุ่มของทุเรียน จะได้เป็นปริมาตรน้ำที่ควรให้แก่ทุเรียนแต่ละต้น (หน่วยเป็นลิตร) ทั้งนี้สามารถคำนวณพื้นที่ใต้ทรงพุ่ม ได้จากสูตรการหาพื้นที่วงกลม คือ รัศมีทรงพุ่มยกกำลังสองคูณด้วย 3.14

ตัวอย่าง การคำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องให้แก่ทุเรียน เช่น

ถ้าต้นทุเรียนมีความยาวของรัศมีใต้ทรงพุ่ม 1 เมตร จะต้องให้ปริมาณน้ำเท่าไร

วิธีคิด จากสูตรการหาพื้นที่วงกลม คือ รัศมีทรงพุ่มยกกำลังสองคูณด้วย 3.14

ถ้าต้นทุเรียนมีรัศมี เท่ากับ 1 เมตร

แสดงว่า ต้องให้น้ำแก่ต้นทุเรียน 1 ต้น เท่ากับ (1 ยกกำลัง 2) × 3.14 = 3.14 ตารางเมตร

หมายความว่า ทุเรียนต้นนี้มีพื้นที่ 3.14 ตารางเมตร จะต้องให้น้ำแก่ต้นทุเรียน เท่ากับ 4.275 ลิตร/ตารางเมตร × 3.14 ตารางเมตร

สรุปต้นนี้จะต้องให้น้ำ 13.42 ลิตร

ถ้าต้นทุเรียนมีขนาดทรงพุ่มเท่ากัน 1 ไร่ มีจำนวนต้นทุเรียน 16 ต้น

ใน 1 ไร่ จะต้องให้น้ำ 13.42 ลิตร/ต้น × 16 ต้น เท่ากับ 214.78 ลิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรมือใหม่หัดขับความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660473

เขียน

15 Mar 2019 @ 20:28
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก