รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา

รังสีมีทั้งคุณและโทษ ก่อนส่งตรวจหรือรักษาด้วยรังสี แพทย์ จึงต้องตัดสินใจว่า... เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากกว่าเกิดโทษ

รังสีวินิจฉัย 
ใช้รังสีเอกซ์ เพื่อถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายประกอบการวินิจฉัยและรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย
รังสีรักษา 
ใช้รังสี(หลายชนิด) เพื่อทำลายเซลล์ ในการรักษาโรคที่เป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง
รังสีวินิจฉัย และ รังสีรักษา 
ใช้รังสีในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน

เมื่อ... รังสีผ่านเข้าสู่เซลล์
รังสี จะถ่ายเทพลังงานไปสู่เซลล์ 
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา
ในระยะเวลาที่เป็นเสี้ยววินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน หรือปี

เซลล์ ได้รับรังสี เอกดผลแตกต่างกัน 
เป็นปกติ บาดเจ็บ ซ่อมแซมได้บางส่วน กลายพันธุ์ ซ่อมแซมไม่ได้ ตาย

รังสี ต่างชนิดกัน 
ทำให้เกิดผลต่อเซลล์ได้แตกต่างกัน

รังสี ชนิดเดียวกัน 
หากมีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน 
ก็.. 
ทำให้เกิดภาพในลักษณะที่แตกต่างกัน 
เกิดผลต่อเซลล์ได้ระดับที่แตกต่างกัน

เนื้อเยื่อ ชนิดเดียวกัน
หาก... มีความหนาที่แตกต่างกัน
เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ ออกมา อาจมีสีที่แตกต่างกัน
รังสีมีทั้งคุณและโทษ
ก่อนส่งตรวจหรือรักษาด้วยรังสี
แพทย์ จึงต้องตัดสินใจว่า... 
เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากกว่าเกิดโทษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660333

เขียน

08 Mar 2019 @ 15:58
()

แก้ไข

08 Mar 2019 @ 15:59
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก