ภาพรังสีทางการแพทย์

รังสีมีทั้งคุณและโทษ เลือกใช้ให้เหมาะสม

เปรียบเทียบ ภาพที่ถ่ายจากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) กับ ภาพที่ถ่ายจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography; CT)


จุดประสงค์ของการนำรังสีเอกซ์ มาใช้ถ่ายภาพทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติของอวัยวะนั้น ๆ


- ภาพที่ถ่ายจากเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แสดงภาพในลักษณะสองมิติ จะเกิดเงาของอวัยวะในร่างกาย มาซ้อนทับกัน

- เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สร้างและแสดงภาพอวัยวะออกมาในลักษณะภาพตัดขวาง (cross section) สามารถสร้างภาพให้เห็นในระนาบต่าง ๆ และแบบสามมิติ 
ทำให้แพทย์ สามารถมองเห็นภาพอวัยวะได้หลายมุมมอง
ช่วยแก้ไขปัญหาจากการเกิดเงาของอวัยวะมาซ้อนทับกัน

ด้วยเหตุผลนี้.... 
จึงทำให้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ได้รับความนิยม นำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

แต่...การจะถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องตรวจชนิดใดๆ แพทย์ต้องพิจารณาว่า... มีความจำเป็น และ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ มากกว่าโทษที่อาจจะเกิดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ การตรวจอวัยวะภายในช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasound Whole Abdomen มีความเที่ยงตรงกว่าการเอกซเรย์ทั่วไปหรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าค่ะ มีความจำเป็นหรือไม่ และสามารถวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะได้จริงหรือเปล่าค่ะ

เรียน คุณแม่มดการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการตรวจวินิจฉัยที่ไม่ใช้รังสีเอกซ์ ทำให้ลดความเสี่ยงภัยจากรังสี ช่วยให้เห็นอวัยวะภายในช่องท้องได้ดี แต่ การแปลผลการตรวจ หรือ เทคนิคระหว่างการตรวจ จะดีหรือไม่ บางครั้งจะขึ้นกับประสบการณ์ หรือ ความชำนาญของผู้ตรวจโดยตรง ครับ

สำหรับ การเอกซเรย์ทั่วไป เป็นการตรวจที่ใช้รังสีเอกซ์ มีความเสี่ยงภัยต่อผู้รับการตรวจ ช่วยทำให้เห็นภาพอวัยวะภายในได้บางส่วน นิยมใช้ตรวจเบื้องต้น (สำหรับบาง รพ.ที่ ไม่มีเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง การเอกซเรย์ทั่วไป ราคาค่าตรวจที่ไม่แพง เมื่อเทียบกับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สร้างภาพที่มีคุณภาพดีกว่าการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ช่วยให้เห็นสิ่งผิดปกติในช่องท้องได้ดีแต่…ใช้รังสีปริมาณสูงกว่าการถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไป

สรุป การตรวจทั้ง 3 ประเภท เอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มีข้อดี ข้อด้อย แตกต่างกัน

แต่…การจะถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องตรวจชนิดใดๆ แพทย์ต้องพิจารณาว่า… มีความจำเป็น และ เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ มากกว่าโทษที่อาจจะเกิดขึ้น ดังที่แจ้งไว้ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ เตรียมไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะ