"ทำบุญอย่างไรให้ได้ใช้ชาตินี้"

ศีลไม่บริสุทธิ์สวดมนต์ภาวนาไปก็เท่านั้น ให้ทานไปบุญก็อาจได้ใช้ชาติหน้า แล้วพระพุทธศาสนา..มีไว้ทำอะไร?

พุทธศาสนาสอนเรื่องสติปัญญา สอนให้ใช้สติและปัญญา

ก่อนใช้สติปัญญาต้องมีทั้งสติและปัญญาเสียก่อน

เราเป็นชาวพุทธเราจึงควรมีควรศึกษา หากไม่รู้ บุญที่ท่านทำ ทานที่ท่านให้ อาจไม่เกิดประโยชน์อันใดกับท่านในชาตินี้เลย..

แต่การจะมีทั้งสติและปัญญาได้ก็ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาแก่นธรรมแท้จริงของพระพุทธศาสนากันเสียก่อน

ไม่อย่างนั้นไม่กล่าวว่าผู้นั้นมีปัญญา

สติและปัญญา นามธรรมสองอย่างนี้ต้องมีคู่กัน จะทึกทักว่าตนมีนึกคิดเอาเองว่าตนมี หรือใครบอกว่าเรามีไม่ได้ รู้เองจากการปฏิบัติเองเท่านั้น

และต้องมีคุณสมบัติกันก่อน

มนุษย์ทุกคนฝึกได้ก็ใช่ว่าจะได้ปัญญาทุกคน

ต้องมีบุญด้วย

ข้อ ๑. ไม่ฆ่าบิดามารดา

ข้อ ๒. เคารพพระพุทธศาสนาอย่างเลื่อมใส

ข้อ ๓. ไม่ทำพระพุทธเจ้าห้อเลือด ดูหมิ่นพระอรหันต์ หรือทำสงฆ์แตกแยก

ถ้ามีสามข้อนี้ ท่านมีบุญ.

คุณสมบัติพร้อมแล้ว...ไปต่อกันเลย

พุทธศาสนาสอนเรื่องของไตรสิกขา หมายถึง ๓ อย่างที่ผู้นับถือศาสนาพุทธควรศึกษาปฏิบัติตน

คือศีล สมาธิ ปัญญา

การไหว้พระสวดมนต์ภาวนานั้นเป็นองค์ศีลกับสมาธิสององค์ ถ้าหากศีลไม่บริสุทธิ์ สวดมนต์ภาวนาไปก็จะได้แค่ความสงบ ไม่ได้สมาธิปัญญาอะไรขึ้นมา ทานที่ให้ บุญที่ได้ อาจลอยไปรออยู่ชาติหน้า เสียเวลาดีแท้..

เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จ ความไม่สงบต่างๆก็กรูกลับเข้ามาในความคิด ความรู้สึกเดิมๆกลับมาอีก ไม่ได้อะไร

ลองทบทวนการปฏิบัติเสียใหม่ การให้ทานรักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้ว ก็ลองไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเจริญสมาธิ ปฏิบัติให้ครบองค์ประกอบตามคำสอนพระพุทธเจ้ากันดูไหม

ศีลบริสุทธิ์ เป็นอย่างไรนั้นควรหาศึกษามาปฏิบัติ

หากมีความบริสุทธิ์ของศีลวันใด ผนวกกับการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอยู่แล้วก็จะเกิดความบริบูรณ์ขึ้นมา

เกิดปัญญาขึ้นมา ไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียน

เมื่อศีลและสมาธิมีความบริบูรณ์ จะเกิดปัญญาขึ้นมาเอง เป็นการประชุมพร้อมขององค์ไตรสิกขาเกิดขึ้นสมบูรณ์

เมื่ออำนาจของศีลและสมาธิรวมกันเป็นมหาสติ

เรียกว่า สติปัญญา อย่างสมบูรณ์

อัศจรรย์อย่างไร ต้องเห็นด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองเท่านั้น

นี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอน

นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธควรมี

.อย่าปล่อยให้การปฏิบัติทานศีลภาวนานั้นสูญเปล่า เวลาของเรามีมากน้อยเท่าไหร่

ทำบุญทำทานอย่าทำแล้วสูญไป

รู้ลมหายใจก่อนมันจะไปจากเรา.

.ธัมมานุสารี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทั่วไปความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660226

เขียน

04 Mar 2019 @ 12:39
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก