Contact

การร่วมทุนกับต่างชาติ

  โอกาสในการทำธุรกิจร่วมทุนกับต่างชาติ  
     เนื่องจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อส่งออกที่ทำอยู่  มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะร่วมทุนกับต่างชาติ เพราะเราผลิตแล้วส่งออกไป  แต่การร่วมทุนก็จะให้เขาถือหุ้นไม่เกิน 25%  ส่วนที่เหลือจะเป็นของเราและผู้ถือหุ้นที่เป็นพี่น้องกันอีก 75%

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 65987, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #ธุรกิจร่วมทุน

Recent Posts 

Comments (3)

แอ้มนุ่มเอง  มาไงเนี่ย  งง

การร่วมทุน หรือ Joint venture ต้องคำนึงถึงเรื่อง กฏหมายของแต่ละประเทศด้วยหรือป่าวไม่รู้นะ เราลืมไปแล้ว ขอไปหาข้อมูลก่อนนะแล้วจะมาบอก

รีบเข้ามาแก้ไขนะ เดี๋ยวจะไม่ทัน