เนื่องจากธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อส่งออกที่ทำอยู่  มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะร่วมทุนกับต่างชาติ เพราะเราผลิตแล้วส่งออกไป  แต่การร่วมทุนก็จะให้เขาถือหุ้นไม่เกิน 25%  ส่วนที่เหลือจะเป็นของเราและผู้ถือหุ้นที่เป็นพี่น้องกันอีก 75%