หลายคนคงรู้จักกับสินค้า Brand Name กันดีนะคะแต่คงสงสัยว่า สินค้า  House  Brand คืออะไร

สินค้า House  Brand คือสินค้าตราห้างค่ะ เช่น Watson Aro Tesco Boots เป็นต้น ซึ่งห้างสรรพสินค้าร้านค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ Discount Store ผลิตขึ้นและจัดจำหน่ายโดยใช้ตราสินค้าของทางห้างนั้น ซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือต่างกันอย่างไรไม่รับรองค่ะแต่ราคาจะถูกว่า

หลายคนคงเคยใช้แต่อาจจะไม่รู้จักว่ามีที่มาหรือคำจำกัดความอย่างไร

House  Brand  เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของธุริกจค่ะ

ใครมีข้อแนะนำเพิ่มหรือมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่ายินดีรับฟังนะคะเพราะกำลังจะทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ค่ะ