งานทุกอย่างที่จะทำไม่มีปัญหา ถ้าทุก ๆ คนช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ และข้อมูลพร้อมเพรียงจ๊ะ