ชีวิตที่พอเพียง 3366. “คุณอำนวย” นักสื่อสารเรื่องราวสร้างบรรยากาศ KM


กิจกรรม KM ในองค์กรจะคึกคักมีชีวิตชีวา ต้องมีการสร้างบรรยากาศ    ที่เป็นบรรยากาศ learning environment จากการทำงาน    จับเรื่องราวจากการทำงาน มาสร้างบรรยากาศความคึกคักในการเรียนรู้    เพราะ KM คือเครื่องมือเรียนรู้จากการทำงาน  

เครื่องมือ KM ที่ช่วยสร้างบรรยากาศดังกล่าวได้คือ “การเล่าเรื่อง” (storytelling)

คุณอำนวย ต้องเป็นนักเล่าเรื่อง    และส่งเสริมให้การเล่าเรื่องราวดีๆ ในการยกระดับการทำงาน    เน้นเรื่องของคนเล็กคนน้อยที่หน้างาน   เพื่อสร้างบรรยากาศเชิงบวก บรรยากาศมุ่งมั่นปรับปรุงงานต่อเนื่อง  บรรยากาศร่วมกันติด ร่วมกันทำ ร่วมกันเรียน ให้เห็นว่า บรรยากาศเช่นนั้นเป็นคุณต่อชีวิตของพนักงาน

วิจารณ์ พานิช

๑๑ ม.ค. ๖๑


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

“การเล่าเรื่อง” (storytelling) ทำให้คึกคัก จริงค่ะ