สิ่งประดิษฐ์ สีผงย้อมผ้าจากดินแดง แบบสำเร็จรูป

ขอแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์คนเก่ง ประจำปี 2562  ดร.ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์  The I-RON Girl  สีผงสตรีเหล็ก  ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมสร้างสรรค์บาติกย้อมแร่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านถ้ำเสือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ที่ได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสภาวิจัยแห่งชาติ

     

สำหรับชื่อผลงาน The I-RON Girl  สีผงสตรีเหล็ก เป็นผลงานที่ได้ผ่านการจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ผลงานมีความโดดเด่น  ค่อนข้างได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานในกลุ่มการศึกษาและนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ใน บูธ H9 “สีผงสตรีเหล็ก 3 in 1”... คำถามยอดฮิตของผู้เข้าชม สตรีเหล็ก คืออะไร...ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว จึงชี้แจงถึงที่มาของชื่อดังนี้ “สตรี” คือ ผลงานจากการคิดค้นของนักประดิษฐ์หญิง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีสัน ลวดลายผ้างานศิลปะหัตถกรรมที่มักเกี่ยวโยงกับเรื่องของผู้หญิง “เหล็ก” หมายถึง แร่สำคัญอันเป็นส่วนประกอบในสีผงประเภทแร่จากดินแดง ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ช่วยให้สีมีความสวยสด งดงาม และติดผ้าได้คงทน ปกติมนุษย์เรามักขาดธาตุเหล็ก ก็ยังสามารถใช้ “ผ้าย้อมดิน” ในการเสริมธาตุเหล็กได้..ใส่แล้วจะรู้สึกเย็นสบาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง

ที่มาของผลงาน :   สีผงจากดินแดงอ่าวลึก เป็นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาโดยการนำดินแดงชุดอ่าวลึก ในพื้นที่อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นดินที่มีสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากนักแต่มีคุณสมบัติเป็นชุดดินที่มีสีแดงสวย มีตำนานความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ นำมาพัฒนาผลิตเป็นสีผงย้อมผ้า แบบ 3 In 1 สำเร็จรูป โดยการนำดินแดงชุดพิเศษนี้มาสกัดสีผง ผสมกับตัวประสานสี และสีเคลือบสีจากธรรมชาติ ทำให้สะดวกต่องานย้อมผ้าทั้งในรูปแบบบาติก และมัดย้อม อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานศิลปหัตถกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย  สำหรับการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้ จัดได้ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบการย้อมสีธรรมชาติประเภทแร่ ที่มีความคงทน  สวยงาม  โดยผลงานสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ นักประดิษฐ์ได้พัฒนาผลงานร่วมกับชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ : เป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความสะดวกในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะในส่วนงานผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมของชุมชน  เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตสีผงธรรมชาติประเภทแร่ที่ไม่มีส่วนผสมของเคมี  ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมการย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นมรดกอันทรงคุณค่าอย่างหนึ่งของชาติ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชมส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะนำผลงานผลงานสิ่งประดิษฐ์สีผงสำเร็จรูปจากดินแดงนี้ไปต่อ ทั้งในส่วนงานศิลปกรรม ความงาม และการท่องเที่ยว จนดูเหมือนจะกลายเป็น “สีผง เอนกประสงค์” ไปแล้ว  สำหรับกลุ่มที่สนใจมากเป็นพิเศษจะเป็นกลุ่มของผู้ที่สนใจผลงานชิ้นคือกลุ่มงานศิลปหัตถกรรม และเคมีธรรมชาติเกี่ยวกับงานย้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยทางวัฒนธรรมความเห็น (0)