เด็กพิเศษ

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อลองทบทวนดู ธรรมชาติ ได้สร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลา อย่างสมเหตุสมผล ในฤดูแล้ง ฤดูฝน ก็จะมีพืช ผัก ผลไม้ ที่ป้องกัน บรรเทา อาการเจ็บป่วยของมนุษย์ ในช่วงเวลานั้นๆ

              ปีใหม่ พุทธศักราช ๒๔๖๒ ปีกุนหมู สำหรับผู้เขียน ของขวัญที่ประทับใจ คือ ความเข้าใจเรื่อง เด็กพิเศษ วิธีการฝึกฝนทักษะ ความสามารถ คงจะไม่ใช่ เรื่องเกินความสามารถอีกต่อไป  

              สำหรับผู้เขียน เด็กพิเศษ ไม่ใช่กลุ่มคนประเภท มีอาการทางจิต และ ไม่ใช่ผู้พิการ  แต่เป็น คนที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะด้าน ซึ่งไม่รับพฤติกรรมมายาทางสังคม ประมาณนั้น  กลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็น มดงาน ในยามที่สังคมล้มเหลวในระบบเดิม

              เมื่อลองทบทวนดู ธรรมชาติ ได้สร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลา อย่างสมเหตุสมผล ในฤดูแล้ง ฤดูฝน ก็จะมีพืช ผัก ผลไม้ ที่ป้องกัน บรรเทา อาการเจ็บป่วยของมนุษย์ ในช่วงเวลานั้นๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้ทักษะการจัดการความรู้ความเห็น (0)