บรรยาย อบรม สัมมนา จังหวัดพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายให้ความรู้ทางกฏหมาย (โครงการโรงเรียนในโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์)ให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนพะเยาประสาทวิทย์ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพูด การบริหารความเห็น (0)