เทคโนโลยีพลิกโฉม

เทคโนโลยีพลิกโฉม มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การใช้ชีวิต การคิด และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนเรา

เทคโนโลยี พลิกโฉม

Disruptive Technology

พลตรี มารวย ส่งทานินทร์

[email protected]

10 มกราคม 2562

บทความเรื่อง เทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive Technology) ดัดแปลงมาจากบทความบนอินเตอร์เน็ตหลาย ๆ ตอน เช่น จาก Wikipedia, https://richtopia.com/emerging-technologies/11-disruptive-technology-examples, https://disruptionhub.com/disruption-trends-9-for-2019/ , และ https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-strategy-the-four-fights-you-have-to-win เป็นต้น

ผู้ที่ต้องการเอกสารนี้แบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ https://www.slideshare.net/maruay/disruptive-technology-127686980

โลกกำลังเปลี่ยนแปลง

 • เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เป็นนวัตกรรม กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจและเศรษฐกิจโลก ด้วยความเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ, หุ่นยนต์ขั้นสูง, บล็อกเชน, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, ปัญญาประดิษฐ์, ยานพาหนะอัตโนมัติ และความเป็นจริงเสมือน ที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีพลิกโฉม ( Disruptive Technology) คืออะไร?

 • Clayton M. Christensen ศาสตราจารย์ของ Harvard Business School กล่าวว่า เทคโนโลยีพลิกโฉมนั้น เป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่ ที่ทดแทนเทคโนโลยีแบบเดิม โดยไม่ได้คาดคิด
 • Christensen ใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในหนังสือของเขาในปี ค.ศ.1997 เรื่อง The Innovator's Dilemma (การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง)

เทคโนโลยีแบบยั่งยืนและแบบพลิกโฉม

 • เทคโนโลยีแบบยั่งยืนนั้น เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันดี ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เทคโนโลยีพลิกโฉม หมายถึงเทคโนโลยีใหม่ ที่ยังขาดการปรับแต่ง มักจะมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธารณชนในวงจำกัด
 • เทคโนโลยีพลิกโฉม สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา ในการทำงาน ธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก

เทคโนโลยีแบบยั่งยืน และเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม

 • เทคโนโลยีพลิกโฉม: เป็นวิธีการใหม่ในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวิธีปฏิบัติทางธุรกิจแบบดั้งเดิม
 • เทคโนโลยีแบบยั่งยืน: เป็นการปรับปรุงเพิ่มขึ้น ของเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว

11 ตัวอย่างของเทคโนโลยีพลิกโฉม

1. อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

 • อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) หมายถึงวัตถุที่ระบุตัวตนได้เอง และเป็นตัวแทนเสมือนจริงได้ในอินเทอร์เน็ต
 • IoT มีเครื่องอ่านหรืออุปกรณ์ตัวจิ๋ว ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อย่างมาก อุปกรณ์ดังกล่าวจึงถูกนำไปใช้ในด้านสุขภาพ การขุดเหมืองแร่ การผลิต และอื่น ๆ อันตรายเพียงอย่างเดียวคือ การเชื่อมต่ออาจมีภัยคุกคามด้านความปลอดภัยสูง
 • IoT เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก

2. ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence)

 • นี่คือปัญญาที่แสดงโดยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและดำเนินการตามความจำเป็น เพื่อความสำเร็จของปรากฏการณ์นั้น ๆ
 • ปัญญาประดิษฐ์ คัดลอกการรับรู้ของสมองมนุษย์ ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
 • เมื่อเครื่องจักรมีความสามารถมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จึงได้พยายามมากขึ้น เพื่อทำให้เกิดปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมา

3. การตั้งอาณานิคมในอวกาศ ( Space Colonization)

 • ในปัจจุบัน มีนักบินอวกาศที่ผ่านการฝึกอบรมและคัดเลือกมาอย่างดีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่สามารถออกเดินทางสู่อวกาศ แต่จากการประมาณการ ประชากรมนุษย์ในอวกาศ อาจมีเกินหนึ่งล้านล้านคน ในศตวรรษที่ 22
 • การตั้งอาณานิคมในอวกาศ เป็นการครอบครองยานอวกาศขนาดยักษ์ หรือดาวเคราะห์และดวงจันทร์อื่น ๆ
 • ความก้าวหน้านี้มีอยู่แล้ว ในโครงการต่าง ๆ เช่นสถานีอวกาศนานาชาติ นาซ่ายังมีโครงการสร้างอาณานิคมหลายแห่ง เช่นสมาคมอวกาศแห่งชาติ และการประชุมการพัฒนาอวกาศนานาชาติ

4. การพิมพ์สามมิติ ( 3D Printing)

 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ รวมถึงรถยนต์ ด้วยการพิมพ์?
 • แม้ว่ามันจะยากที่จะจินตนาการ แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้เราใช้การพิมพ์เพื่อตั้งถิ่นฐานสถานีอวกาศ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ การขนส่ง เสื้อผ้า เกม อาหาร ส่วนของร่างกาย และรายการสินทรัพย์อื่น ๆ โดยการโอนเอกสารที่มีไฟล์ดังกล่าว
 • และยังรวมถึงแก้ว ถั่วเหลือง เนื้อไม้ น้ำตาลไอซิ่ง นูเทลล่า โลหะ ยาง ไม้ และแม้แต่คอนกรีต
 • เทคโนโลยีนี้ ได้ส่งผลการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแล้ว

5. นวัตกรรมทางการแพทย์ ( Medical Innovations)

 • มีนวัตกรรมทางการแพทย์มากมายที่มีอยู่ และกำลังถูกทดลองเพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้รวมถึงวัคซีนที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่นการทดลองของจีโนมทางคลินิก การตัดต่อยีนโดยใช้ CRISPR การทดสอบดีเอ็นเอของทารกในครรภ์โดยไม่ใช้เซลล์ การตรวจมะเร็งด้วยการตรวจวิเคราะห์โปรตีน biomarker
 • นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณอยู่ในวงการการรักษาพยาบาล

6. การเดินทางความเร็วสูง ( High-Speed Travel)

 • เทคโนโลยีการเดินทางความเร็วสูง ได้ก้าวไปสู่ความเป็นจริงแล้ว
 • Elon Musk ผู้ก่อตั้ง Hyperloop ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นจริงก่อนปี ค.ศ. 2020 และเพิ่งจะปิดการระดมทุน 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนจากบริษัทอื่นอีกหลายแห่ง
 • เมื่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่นี้ได้รับการพัฒนา และนำไปใช้ในจำนวนมากขึ้น ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องระยะทางไกลที่ซับซ้อน
 • การเดินทางด้วยความเร็วสูง อาจช่วยบรรเทาความแออัดของเมืองได้

7. หุ่นยนต์ ( Robotics)

 • หุ่นยนต์เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้น เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีพลิกโฉม สอดคล้องกับหุ่นยนต์ที่มีการเพิ่มความชำนาญ ความรู้สึก และสติปัญญา
 • หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทำงานที่เคยคิดว่ายากเกินไป หรือแพงเกินกว่าที่จะเป็นอัตโนมัติ
 • ผู้คนใช้ประโยชน์จากระบบการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์, อวัยวะเทียมหุ่นยนต์ และ nanorobotics
 • ในศตวรรษที่ 21 หุ่นยนต์จะได้รับการยอมรับอย่างแน่นอน ท่ามกลางเทคโนโลยีที่พลิกโฉม

8. เทคโนโลยีบล็อกเชน ( Blockchain Technology)

 • นี่คือเทคโนโลยีแบบกระจายที่ใช้สร้างBitcoin, Stellar (Lumens), Ethereum และอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ โดยจัดทำบันทึกธุรกรรมและยืนยันว่าใครใช้ช่วงเวลาใดบ้าง การรักษาความปลอดภัยนั้น มั่นใจได้ด้วยกระบวนการเข้ารหัสลับที่ซับซ้อน
 • สำหรับสายตาของผู้ที่ไม่ใช่เทคโนโลยี ผลกระทบของเทคโนโลยีบล็อกเชนอาจไม่ชัดเจน แต่มันจะช่วยปรับปรุงระบบที่มีอยู่ของสังคมในวงกว้าง

9. ยานยนต์อัตโนมัติ ( Autonomous Vehicles)

 • เทคโนโลยีนี้รวมถึงรถยนต์และโดรนอัตโนมัติ
 • เป็นยานพาหนะหรือโดรน ที่ทำงานด้วยตนเองในหลาย ๆ สถานการณ์ โดยใช้เซ็นเซอร์ขั้นสูงเช่น LIDAR และระบบการสื่อสารอื่น ๆ ของเครื่องจักร
 • จากบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารไทมส์ในปี ค.ศ. 2013 ผู้ใช้รายใหม่ของยานพาหนะเหล่านี้ เป็นเกษตรกร สถาปนิก และแม้แต่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
 • คุณอาจมีโดรนส่วนตัว ที่คอยติดตามโทรศัพท์ของคุณ คอยถือถุงช้อปปิ้งให้คุณ หรือให้กล้องจดจ่ออยู่กับคุณ

10. ความจริงเสมือนขั้นก้าวหน้า ( Advanced Virtual Reality)

 • ความจริงเสมือนมีอยู่แล้วในระดับพาณิชย์
 • อย่างไรก็ตาม อาจมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้คนเพิ่มความทรงจำ หรือแม้กระทั่งมีสุขภาพจิตที่ดี
 • มีประโยชน์มากมายที่มาจาก Virtual Reality เช่นบริษัท Void และ Virtalis กำลังช่วยผู้คนได้สัมผัสกับมิติและสิ่งใหม่ ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด

11. พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy)

 • การสร้างพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่นแสงอาทิตย์และลม เป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิม
 • ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า พลังงานทดแทนทั่วโลก จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลภาวะ
 • พลังงานทดแทนรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี เช่นกังหันลม, เซลล์แสงอาทิตย์, พลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานคลื่นทะเล
 • นี่เป็นอีกตัวอย่างที่ดีของเทคโนโลยีพลิกโฉม ซึ่งจะช่วยเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวโน้มเทคโนโลยีพลิกโฉมในปี ค.ศ. 2019

1. เว็บ 3.0 ( Web 3.0)

 • Web 3.0 หมายถึงการทำซ้ำครั้งอีกของอินเทอร์เน็ต
 • โดยใช้เทคโนโลยีจากการโต้ตอบทางอินเทอร์เน็ต จากคำหลักไปสู่การค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่เหมือนกับประสบการณ์ออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ Web 3.0 จะใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำการค้นหาที่ชาญฉลาดขึ้น
 • ปัจจุบันนี้ ข้อความค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการใช้บริบท Web 3.0 จะช่วยกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบชุดผลลัพธ์ส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
 • การค้นหาในอนาคต อาจใช้อินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน และวิธีการโต้ตอบต่าง ๆ เช่น เสียง และท่าทางที่เกิดขึ้น
 • การมีข้อมูลแบบเปิด เป็นการช่วยการใช้งานสำหรับ Web 3.0 โดยในปีที่แล้ว Figshare รายงานว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 64% จากชุมชนการวิจัย ได้เผยข้อมูลของพวกเขาอย่างเปิดเผย

2. แบบจำลองและฝาแฝดดิจิตอล ( Simulation and digital twins)

 • ในปี ค.ศ. 2018 ฝาแฝดดิจิตอล เป็นวิธีที่มีประโยชน์ ในการเป็นตัวแทนสินทรัพย์ทางกายภาพ ในรูปแบบดิจิตอล
 • วันนี้ ฝาแฝดดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างภาพข้อมูล ที่สามารถทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • แบบจำลองมีการปรับปรุงตัวเอง รวบรวมข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ และวิเคราะห์กับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่หลากหลาย
 • จุดประสงค์ของการสร้างแฝดดิจิตอลคือ การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • เมื่อความคาดหวังและความซับซ้อนของความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ระบบการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนี้ จะทำให้ห่วงโซ่อุปทานสามารถตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น
 • Gartner ระบุว่า ฝาแฝดดิจิตอล เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับปี ค.ศ. 2019 และ IDC คาดการณ์ว่า ร้อยละ 30 ของบริษัทGlobal 2000 จะใช้เทคโนโลยีนี้ภายในปี ค.ศ. 2020
 • การพัฒนารูปแบบใหม่ที่น่าจับตามองคือคู่ดิจิตอลขององค์กร (Digital Twin of an Organization: DTO) แทนที่จะติดตามผลิตภัณฑ์เดี่ยวๆ ก็จะเป็นไปได้ ในการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กร

3. การตลาดแบบปัจเจก ( The Market of One)

 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เรียกว่า ‘การตลาดแบบปัจเจก'
 • ความเป็นส่วนตัวในระดับบุคคล ได้กลายเป็นความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพ, การค้าปลีก, การเงิน, ความบันเทิง และลูกค้าอื่น ๆ ที่ต้องทำธุรกิจด้วย
 • แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่ตลาดโดยรวม องค์กรต่างๆ ตระหนักว่า คุณค่าที่แท้จริงอยู่ในตลาดแบบปัจเจกนี้ จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า โดยการปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะปัจเจกบุคคล
 • การยอมรับการตลาดแบบปัจเจก คือขั้นตอนแรก
 • อย่างไรก็ตามการสร้างระบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นความท้าทายที่บริษัทแบบดั้งเดิมจะต้องปรับตัว
 • ตอนนี้ ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับการได้รับประสบการณ์ส่วนตัว ที่พวกเขาไม่เคยมีทางเลือกมาก่อน
 • ตลาดแบบปัจเจก ยังมีการถกเถียงในเรื่องข้อมูล และมีแนวโน้มที่จะมีการสนับสนุนกฎระเบียบข้อมูลใหม่ ที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานข้อมูลที่เข้มงวด

4. การประมวลผลแบบชายขอบและควอนตัม ( Edge and quantum computing)

 • การประมวลผลแบบชายขอบ (Edge) เป็นการสั่นสะเทือนเทคโนโลยีดั้งเดิมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ในการคำนวณแบบชายขอบที่ทันสมัยนั้น ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล จะถูกวางไว้ใกล้กับแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อลดความล่าช้าในเครือข่าย
 • เราคาดหวังได้ว่า ไม่เพียงแต่จะเห็นลักษณะของอุปกรณ์ชายขอบในจำนวนที่มากขึ้น แต่ยังมีการรับรู้ขั้นสูง, AI, การจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ และพลังในการวิเคราะห์ด้วย
 • ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงคือ การประมวลผลข้อมูล เพราะจะทำให้บริษัทต่างๆ เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น และจะเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ทั้งหมด
 • แม้ว่าเทคโนโลยียังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การคำนวณแบบควอนตัม ให้ความเป็นไปได้ที่น่าสนใจ สำหรับการประมวลผลแบบชายขอบ
 • ระดับพลังการประมวลผลที่ไม่เคยมีมาก่อนที่นำเสนอโดยควอนตัม มีศักยภาพในการยกระดับอุปกรณ์มากกว่าการจดจำ

5. เศรษฐกิจเสียง ( The voice economy)

 • เทคโนโลยีเสียง กำลังเป็นคำนิยามใหม่ของวิธีการที่เราโต้ตอบกับเครื่องจักร
 • ¡ในธุรกิจ สิ่งนี้นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจเสียง ซึ่งเป็นระบบนิเวศใหม่ของการตลาด เป็นการสร้างตราสินค้า และการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคด้วยเสียง
 • ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราสามารถคาดหวังความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ AI ที่มีความสามารถในการประมวลผลคำพูดของมนุษย์
 • การสื่อสารด้วยเสียงนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับผู้บริโภค
 • เมื่อมีอุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยเสียงที่พร้อมและรออยู่ตลอดเวลา ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาหน้าจอ เพื่อดึงข้อมูล หรือทำงานให้แล้วเสร็จ
 • ทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างราบรื่น และสนุกสนาน

6. ระบบอัตโนมัติในเชิงกลยุทธ์ ( Strategic automation)

 • ในปี ค.ศ. 2019 จะมีระบบอัตโนมัติในเชิงกลยุทธ์
 • เป็นการใช้ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะที่ได้รับการผสมผสานอย่างลงตัว คือการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ และใช้ขับเคลื่อนประสิทธิภาพขององค์กร
 • แทนที่จะค้นหาสิ่งที่องค์กรจะได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ ระบบอัตโนมัติในเชิงกลยุทธ์จะช่วยพิจารณาธุรกิจในระดับองค์รวมให้กับองค์กร
 • แม้ว่าการทำงานอัตโนมัติจะเป็นสิ่งสำคัญ มีพนักงานที่กลัวว่าเครื่องจักรอาจทำให้พวกเขาออกจากงาน แต่ความเป็นจริงของการทำงานอัตโนมัติในเชิงกลยุทธ์คือ มันช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากทำงานซ้ำ ๆ ที่น่าเบื่อ
 • ด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ระดับการผลิตที่สูงขึ้น พนักงานมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายมากขึ้น และพนักงานมีความสุขมากขึ้น หลายองค์กรจะเริ่มใช้การทำงานอัตโนมัติเชิงกลยุทธ์ในปีนี้

7. ปัญญาประดิษฐ์ที่แพร่หลาย ( Ubiquitous AI)

 • AI ที่แพร่หลาย หมายถึงการมีอยู่ของปัญญาประดิษฐ์ในเครื่องจักร แอปพลิเคชัน และกระบวนการทั้งหมด
 • เนื่องจากแอปพลิเคชันของ AI มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลากหลายมากขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น โลกจึงค่อยๆ เคลื่อนไปสู่สถานการณ์นี้
 • สำหรับในตอนนี้ มันง่ายมากสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรม ในการรวมความสามารถของ AI ลงในแอปพลิเคชันของพวกเขา โดยไม่ต้องสร้างหรือจัดการ AI เอง
 • การเข้าถึงปัญญาประดิษฐ์ที่เปิดกว้าง เกินกว่าชุมชนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่มีทักษะสูงในแผนกไอที ไปสู่ในส่วนที่เหลือขององค์กร รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลและนักพัฒนา ทำให้เราเห็นเทคโนโลยี AI มากมาย ที่ใช้ภายในซอฟต์แวร์ และ AI ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือมาตรฐานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

8. การประมวลผลในความว่าง ( Spatial computing)

 • การประมวลผลในความว่าง เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับโลกแห่งความจริง โดยใช้ความเป็นจริงที่ผสมกับสิ่งเสมือนจริงเพิ่มมากขึ้น
 • การประมวลผลในความว่าง เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างมนุษย์และเนื้อหาทางดิจิตอล แทนที่จะโต้ตอบผ่านการพิมพ์คำสั่งหรือสัมผัส ผู้ใช้สามารถควบคุมการประมวลผลในความว่าง ด้วยสายตา ท่าทาง และเสียง
 • เทคโนโลยีนี้ มีการใช้งานเบื้องต้นในรถยนต์กึ่งหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ โดรน และชุดหูฟัง MR
 • ตอนนี้ นักพัฒนาทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของการประมวลผลในความว่าง และความเป็นไปได้ของสสารที่สามารถคำนวณได้
 • พลังการคำนวณที่ราคาถูกอย่างไม่เคยมีมาก่อน เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีการเชื่อมต่อหน้าจอเดียว และครอบครองโลกแห่งความเป็นจริง
 • อย่าเพิ่งคาดหวังว่า จะเห็นการผสมผสานทั่วไปและไร้รอยต่อ ระหว่าง โลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิตอล ในปี ค.ศ. 2019
 • แต่อย่าลืมว่า บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

9. กำไรและจุดมุ่งหมาย ( Profit and purpose)

 • จุดมุ่งหมายของธุรกิจคือ การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ และทำกำไรจากการทำเช่นนั้น
 • อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายได้มีความหมายใหม่ ตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะเป็นบริษัทที่ทำกำไร
 • ธุรกิจถูกคาดว่า จะมีส่วนร่วมในการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ในฐานะองค์กรที่มีอิทธิพล พวกเขามีความสามารถและทรัพยากร ในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเชิงบวก
 • องค์กรมีการแสวงหาเป้าประสงค์ที่กว้างขึ้น การตัดสินใจที่รัดกุมยิ่งขึ้น และการมีส่วนช่วยเหลืออย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • จุดมุ่งหมายผลักดันผลกำไร  (Purpose drives profit) เพราะมันได้กลายเป็นข้อพิจารณาสำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้น เมื่อให้เลือกระหว่างองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม) สามารถโน้มน้าวใจผู้บริโภค มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น

การปรับตัว 4 ประการสู่โลกดิจิตอล

กลยุทธ์ด้านดิจิตอล ( Digital Strategies)

 • ผู้นำในหลาย ๆ องค์กรยังขาดความชัดเจนว่าดิจิตอล เกี่ยวกับกลยุทธ์อย่างไร
 • พวกเขามองข้ามการที่ดิจิตอลกำลังก่อกวนธุรกิจของพวกเขา
 • พวกเขายังมองข้ามความเร็วของระบบนิเวศดิจิตอล ที่ทำให้ขอบเขตอุตสาหกรรมไม่ชัดเจน และปรับสมดุลการแข่งขันใหม่
 • ยิ่งไปกว่านั้น การที่ดิจิตอลสร้างธุรกิจใหม่และเปลี่ยนธุรกิจเก่า อาจเป็นภัยคุกคามต่อผู้บริหาร ซึ่งปรับตัวช้าต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

4 ขั้นตอนที่ต้องต่อสู้อย่างกล้าหาญและเพื่อชนะ

 • 1. คุณต้องต่อสู้กับความไม่รู้ โดยใช้เทคนิคเพิ่มประสบการณ์เช่น “ การดูงาน” และเล่นเกมสงคราม เพื่อแยกผู้นำออกจากวิธีคิดเก่า ๆ สู่ความเป็นจริงของดิจิตอลในปัจจุบัน
 • 2. คุณต้องต่อสู้กับความกลัว ผ่านโปรแกรมประสิทธิภาพสูงของทีม ที่กระตุ้นผู้บริหารระดับสูง ให้ลงมือปฏิบัติ
 • 3. คุณต้องต่อสู้กับการคาดเดา ผ่านโครงการนำร่องและการวิเคราะห์โครงสร้างของการใช้งาน
 • 4. และคุณต้องต่อสู้กับการกระจายความพยายาม เนื่องจากความต้องการหลายด้านในเวลาเดียวกัน เพื่อทำให้แกนหลักธุรกิจของคุณเป็นดิจิตอลและสร้างนวัตกรรม ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่

ประการที่ 1. การต่อสู้กับความไม่รู้ ( Fighting ignorance)

 • ผู้บริหารที่ไม่คุ้นเคยกับดิจิตอล มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อของ "วัตถุแวววาว" คือการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิตอลที่ยอดเยี่ยม (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่น) โดยไม่เข้าใจว่า จะสร้างมูลค่าในรูปแบบธุรกิจของตนเองได้อย่างไร
 • พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะลงทุนในระบบดิจิตอลแบบแยกส่วน เหลื่อมซ้อนกัน หรือแบ่งย่อย ติดตามความคิดริเริ่มในลำดับที่ผิด หรือก้าวข้ามพื้นฐาน ที่จะทำให้เลื่อนขั้นสูงต่อไปได้อีก
 • ในที่สุด การขาดพื้นฐานนี้ ทำให้อัตราที่ธุรกิจใช้เทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ช้าลง
 • ในยุคของข้อได้เปรียบของผู้ที่ทำคนแรก ผู้ชนะมักจะเป็นผู้ที่นำการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย ในระดับที่จะไปข้างหน้าได้ต่อไป
 • การมีความเข้าใจเรื่องแนวโน้มและเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นสิ่งที่อันตราย

ประการที่ 2. การต่อสู้กับความกลัว ( Fighting fear)

 • การถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยคนแรกที่ใช้ดิจิตอล อาจเป็นอันตรายต่ออนาคตของบริษัทของคุณ
 • แต่ผู้บริหารหลายคนอาจมองว่า การตอบสนองต่อดิจิตอลเป็นการวางเดิมพันครั้งใหญ่ สร้างธุรกิจใหม่ เปลี่ยนทรัพยากรจากเดิม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออนาคตของพวกเขา
 • หากคุณต้องการที่จะก้าวไปสู่ดิจิตอล คุณต้องต่อสู้กับความกลัวที่ทีมนำและผู้จัดการของคุณจะต้องเผชิญ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • คุณต้องออกแบบโปรแกรมอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับที่คุณยืนยันในการออกแบบกระบวนการที่สำคัญทั่วทั้งองค์กรของคุณ
 • โดยทั่วไปแล้ว จะเกี่ยวข้องกับการทำให้ชัดเจนว่า ผู้บริหารไม่สามารถซ่อนตัวจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบดิจิตอล  ด้วยการสนับสนุน และเร่งการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
 • จากนั้น คุณต้องมอบเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุน ให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำของการเดินทางนั้น ๆ

ประการที่ 3. การต่อสู้กับการคาดเดา ( Fighting guesswork)

 • การแสวงหากลยุทธ์ดิจิตอลที่เข้มแข็ง เกี่ยวข้องกับการก้าวกระโดดไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก ในเวลาเดียวกัน คุณมีแนวโน้มที่จะย้ายเข้าสู่สิ่งใหม่ และปรับปรุงธุรกิจที่มีอยู่ด้วยเทคโนโลยีใหม่
 • ยิ่งไปกว่านั้น ในตลาดดิจิตอลหลาย ๆ แห่ง การเป็นผู้นำเสนอรายแรกไม่เพียงต้องเปลี่ยนทิศทาง แต่ยังต้องทำให้เร็วกว่าคู่แข่ง
 • การผสมผสาน ความกำกวม และความต้องการความเร็ว ในบางครั้งทำให้เกิดการคาดเดาและความกังวลว่าจะไม่สำเร็จ หรืออาจต้องการเวลามากขึ้น
 • วิธีหนึ่งในการต่อสู้กับการคาดเดาคือ ให้ยึดโยงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์กับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ ที่การลงทุนดิจิตอลจะผลิตออกมา

ประการที่ 4. การต่อสู้กับการกระจัดกระจาย ( Fighting diffusion)

 • แนวคิดสองประการ สามารถช่วยนำทางให้คุณ
 • ขั้นแรก ให้ดูประวัติบริษัทของคุณเป็น แฟ้มประวัติของการริเริ่ม (portfolio of initiatives) ในระยะต่าง ๆ ของการเติบโต ในระยะเวลาต่างๆ กัน
 • ประการที่สอง ยอมรับความจำเป็นของ“ การขับเคลื่อนครั้งใหญ่ (big moves)” เช่นการจัดสรรทรัพยากรใหม่ การลงทุนอย่างยั่งยืน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตที่เข้มข้น และการควบรวมกิจการ เป็นต้น
 • การดูแฟ้มประวัติ ให้เน้นไปที่คำถามสามข้อคือ
 •  1. ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอลใดที่เกิดขึ้นใหม่ แล้วยังไม่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ
 •  2. ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบของรูปแบบการดำเนินงานเดิมที่มีอยู่ มีอะไรบ้างที่ควรเป็นแบบดิจิตอล หรือปรับโครงสร้างด้วยระบบดิจิตอลอย่างสมบูรณ์ เพื่อปรับปรุงการให้บริการกับลูกค้า
 • และ 3. สิ่งใดควรถูกทอดทิ้ง?

ผู้นำในยุคดิจิตอล

 • ผู้นำในวันนี้ จำเป็นต้องลุกขึ้นมา ชักชวนองค์กรของพวกเขาว่ากลยุทธ์ดิจิตอลอาจสำคัญกว่ากลยุทธ์อื่น ๆ ให้รางวัลมากกว่า คุ้มค่ากับการเดิมพัน และเป็นการปฏิรูปทางวัฒนธรรมที่จำเป็น เพื่อความอยู่รอด และท้ายที่สุดคือ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

สรุป

 • เทคโนโลยีพลิกโฉม เป็นนวัตกรรมที่ทำลายเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม หรือเป็นการปฏิวัติผลิตภัณฑ์หรือบริการของวงการ ที่ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่
 • บางครั้ง เทคโนโลยีที่พลิกโฉมนั้น ถูกอธิบายว่าเป็นการทำลายและสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน เพราะเป็นการทำให้ผลิตภัณฑ์เก่าและแม้แต่อุตสาหกรรมทั้งหมดล้าสมัย แล้วสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่
 • เทคโนโลยีพลิกโฉม มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การใช้ชีวิต การคิด และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคนเรา

*******************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Othersความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ ท่าน