ประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Paperless

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Paperless

- เห็นความพร้อมในหลายหน่วยงานสำหรับการรองรับ Paperless เช่น ทันตกรรม กายภาพบำบัด คลินิกพิเศษ ห้องยา-เภสัชกรรม ไตเทียม และ Lab

- มีพื้นที่นำร่องทดลองระบบ ได้แก่ คลินิกเด็ก คลินิกตา และคลินิคศัลยกรรม

GAP

- การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่อง Paperless

- การรองรับของระบบ

- อุปกรณ์ทางด้านไอที เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ server

- ขาดทรัพยากรของระบบ

ข้อสังเกต

- หน่วยงานที่เชื่อมกับหน่วยงานอื่นน้อยนำไปสู่การทำ Paperless ได้ง่าย เช่น ทันตกรรม และ X-rey

- Main หลักของความสำเร็จในการสิ้นสุดการใช้ Paperless คือ ห้องยา ส่วนจุดเริ่มต้น คือ ห้องบัตร

- การสแกน OPD ของห้องบัตร ถือเป็นจุดตั้งต้น

***การเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องเป็นระบบทั้ง

- Smart network

- Smart Data

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ นโยบายชัดเจน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ทำให้เห็นภาพการเชื่อมต่อที่นำไปสู่ LEAN มากขึ้น ชื่นชมและประทับใจในแนวคิดและทีมทำงานขับเคลื่อน Paperless ในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

10-01-62


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)