มาตรวัดเจตคติแบบออสกูด (Osgood rating scale)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรวัด "สิ่งนามธรรม" ภายในใจ หรือสากลทั่วไปว่า "เจตคติ" (attitude) อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้กันมากคือ มาตรวัดเจตคติตามแบบของออสกูด (Osgood) หรือ รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า "มาตรวัดการจำแนกตามความหมายของคำ" (semantic differential scale) ... ผมเขียนบันทึกนี้ไว้อ้างอิงในงานการวัดคุณธรรมจริยธรรม ในกาลต่อไป 

หลักการสำคัญ

กำหนดนิยามคู่คำคุณศัทพ์ขึ้น แล้วแบ่งระดับความเห็นเป็น ๗ ระดับ ให้ตัดสินใจเลือก โดยอาจสร้างคำตามความหมายเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

  • คำคุณศัพท์ ให้ประเมินคุณค่า เช่น  ดี-เลว เกลียด-ชอบ หล่อ/สวย-ขี้เหร่ เหมาะสม-ไม่เหมาะสม สำคัญ-ไม่สำคัญ ฯลฯ
  • คำคุณศัพท์ ให้ประเมินศักยภาพ เช่น แข็งแรง-อ่อนแอ เก่ง-อ่อน หนัก-เบา ใหญ่-เล็ก มาก-น้อย ฯลฯ
  • คำคุณศัพท์ ให้ประเมินการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว ประเมินทางกายภาพ เช่น เร็ว-ช้า สว่าง-มืด ร่าเริง-ซึมเศร้า สุข-ทุกข์  ฯลฯ 

ดังรูปในตาราง 

ตอนนำไปใช้จริง จะต้องมีการสลับ จับคู่ บวกลบ กลับข้างกัน เพื่อป้องกันการเลือกมั่วโดยไม่พิจารณา หรือ นำเอาตัวเลขออก หรือนำเอาสีออก ตัวอย่างเช่น ภาพด้านล่าง 

ออสกูด แนะนำว่า 

  • การแบ่งความรู้สึกเป็น ๗ ระดับ จะได้ผลดีที่สุด แต่ก็สามารถแบ่งเป็น ๕ หรือ ๙ ได้ ตามแต่จะปรารถนา 
  • ควรจะมีประมาณ ๒๐ - ๓๐ คู่คำ จะดี

จบครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือจัดการความรู้ความเห็น (0)