ชีวิตที่พอเพียง 2336a. ข้าขอลิขิตชีวิตข้าเอง...

จงมีเป้าหมายของตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายอันทรงคุณค่านั้น อย่าปล่อยให้คนอื่นหรือสังคมเป็นผู้กำหนด หรือทำตามๆ กันไป

หนังสือ The Courage to BeDisliked : How to Free Yourself, Change Your Life, andAchieve Real Happiness (2018)   (1)  เขียนโดย Ichiro Kishimi (นักจิตวิทยาชาวเกียวโต ที่ปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาด้านจิตเวช  โดยใช้จิตวิทยาแนว Adlerian) และ Fumitake Koga(นักเขียนหนังสือด้านบริหารธุรกิจ ที่สนใจจิตวิทยาแนว Adlerian)     เป็นหนังสือแนะนำวิธีลดความเครียดในยุคปัจจุบัน   โดยใช้หลักการที่มีอายุเกือบ ๑ ศตวรรษ คือจิตวิทยาแนว Adler    ซึ่งผมคิดว่าสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้สมัยใหม่พอดี

แนวคิดเดิมว่า ประสบการณ์ในอดีตกำหนดพฤติกรรมในอนาคต    แต่หนังสือเล่มนี้บอกว่า คนเราสามารถเรียนเปลี่ยนตนเองได้    ผมเติมว่านี่คือ transformativelearning    

คนที่มีประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต   สามารถพลิกกลับให้ประสบการณ์นั้นกลายเป็นตัวช่วยการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองได้   ไม่จำเป็นที่จะปล่อยให้ความทรงจำอันเลวร้ายทำลายชีวิตไปตลอด    ผมขอเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้มีในหนังสือ   เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ()

จงมีเป้าหมายของตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายอันทรงคุณค่านั้น   อย่าปล่อยให้คนอื่นหรือสังคมเป็นผู้กำหนด    หรือทำตามๆ กันไป    คนเราไม่ใช่สัตว์ในฝูง   และในขณะเดียวกันก็พึงเคารพเป้าหมายชีวิตของผู้อื่น    และพึงตระหนักว่าตัวเราเป็นเพียงส่วนเล็กนิดเดียวของสังคมของโลก และของจักรวาล   กระบวนทัศน์เช่นนี้จะช่วยลดอหังการ์ ช่วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และช่วยให้ชีวิตมีความสุข ลดความเครียด  

ผมขอเพิ่มเติมจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวว่า    การมีปณิธานชีวิต ให้มากกว่าเอา”(give more than take) ช่วยให้มีชีวิตที่ดี  

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ธ.ค. ๖๑  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

กราบขอบพระคุณ ครูผู้ยิ่งใหม่ ได้คติในการประเทืองสติปัญญาเสมอนะคะ

หมายเลขบันทึก

659003

เขียน

29 Dec 2018 @ 05:56
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 6, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก