อิเล็กตรอน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

อิเล็กตรอน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

อิเล็กตรอน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

อิเล็กตรอน แต่ละตัว มีที่อยู่แตกต่างกันได้

อยู่ในวงโคจรชั้นต่างๆ K-shell, L-shell, M-shell เป็นต้น 

อยู่ในแต่ละวงโคจร ก็... มีระดับพลังงานที่แตกต่างกัน


บางครั้ง อิเล็กตรอน ก็... สามารถเป็นตำแหน่งได้ 

K-shell หลุดออกจากวงโครจร ทำให้ M-shell มาแทนที่ K-shell 

เมื่อมีสิ่งมีกระตุ้น เช่น ได้รับพลังงานดึงดูด ได้รับการถ่ายเทพลังงาน จะสิ่งแวดล้อม เป็นต้นในชีวิต... คนเราคน 


แต่ละคนมีตำแหน่งหน้าที่ การงาน รายได้ ที่แตกต่างกัน
คน แต่ละคนก็... 

สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ การงาน รายได้ ของตนเองได้ 

เมื่อมีสิ่งมากระตุ้น เช่น มีเป้าหมายในชีวิต มีความรัก หรือได้รับการสนับสนุนจาก... เป็นต้น
แต่ละ คน เลือกได้ 

เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้

เลือกได้ ว่าจะ... ทำดี ทำไม่ดี 

ชีวิต ลิขิตเอง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (0)