สัมมนา "The New Paradigm of Corporate Innovation for Sustainability" ก้าวใหม่ของนวัตกรรม องค์กรสู่ความยั่งยืน

ก้าวใหม่ของนวัตกรรม นำไปสู้ความยั่งยืนขององค์กร

                                         การจัดสัมมนาวิชาการ ทางด้านนวัตกรรม
โดย นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นืั้ 16 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
                เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมช่อแก้ว เวลา 09.00 - 11.30 น.
        นำโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านการจัดการนวัตกรรมเป็นอย่างดี

    1. คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ (อดีตผูว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
    2. คุณระวิพันธ์ แผ้วพาลชน (ผู้จัดการฝ่ยกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
    3. ดร.ธนพล ก่อฐานะ (ผู้อำนวยการ Digital Smart Center วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

ก้าวให้ทันนวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็น 1-5

เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็น 2-5

เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็น 2-5

เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็น 4-5

เขียนเมื่อ 

สรุปประเด็น 5-5

หมายเลขบันทึก

658507

เขียน

06 Dec 2018 @ 09:40
()

แก้ไข

06 Dec 2018 @ 09:55
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก