Reflective Learning

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พรุ่งนี้ 24 พฤศจิกายน

ทางวิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เชิญไปร่วมในโครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการสะท้อนคิดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

กิจกรรมคร่าวๆ นะคะ

1. ทำ BAR พร้อมให้นักศึกษาฝึกทำ Self - Reflection 

2.Interactive Lecture เรื่อง Reflection 

3.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กลุ่มละ 10 คน จำนวน 15 กลุ่ม

4.ทำ AAR 

ดีใจที่ทางสถาบันการศึกษาได้มีการปูพรมการสร้างคนให้เกิดการเป็นผู้สร้างความรู้และมีทักษะของการเป็นนักเรียนรู้ตั้งแต่ในวันเยาว์ ถือว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)