ฝึกงานวันที่ 45 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561

07.50 เดินทางถึงสำนักงานเทศบาลนครปฐม ทำการเซนต์ชื่อเข้าฝึกงาน มักทายสวัสดีพี่ๆที่ทำงานจากนั้นก็เริ่มทำงาน

 ..ช่วงเช้าวันนี้ได้รับหน้าที่ ในการทำสมุดปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดสำนักปลัด จำนวน 120 เล่ม

..ช่วงบ่ายทำการประจำการหน้าเคาท์เตอร์คอยให้บริการบุคคลากรที่มาติดต่อสำนักปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)