ฝึกงานวันที่ 44 หน่วยฝึกเทศบาลนครนครปฐม

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561

 เวลา 08.25 เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเตรียมตัวพรีเซนต์งาน

 09.00 เริ่มพรีเซนต์งาน โดยการจับฉลาก จับได้กลุ่มที่  7 เป็นกลุ่มสุดท้าย ได้ทำการพรีเซนต์โครงการเสร็จภายในเวลา 17.30 จากนั้นเดินทางกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกงานหน่วยที่ 1 เทศบาลนครปฐมความเห็น (0)