วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 มีการประชุม เรื่องการพัฒนาห้องสมุดเพื่อจัดการเรียนรู้ชุมชน  ที่ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศูนย์ฯเพชรบูรณ์ ศูนย์ฯแม่ฮ่องสอน  ท่านผอ.ศูนย์อัธยาศัย เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิจัยท้องถิ่น  ในที่ประชุมได้นำเสนอความเคลื่อนไหวในการทำวิจัย (มีต่อค่ะ)