ประชุมวิจัยท้องถิ่น

วันที่ 7-8  พ.ย. 48  มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดเพื่อจัดการเรียนรู้ชุมชน สามจังหวัดภาคเหนือ  เพชรบูรณ์  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ความเห็น (2)

นภินทร
IP: xxx.143.163.26
เขียนเมื่อ 
ได้เข้าประชุมด้วยเช่นกัน  ได้รับความรู้มากมาย
ศิริพร
IP: xxx.151.140.120
เขียนเมื่อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดเพื่อจัดการเรียนรู้ชุมชน สามจังหวัดภาคเหนือ  เพชรบูรณ์  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  เช่นเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน คือ ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เราได้รับความรู้มากมายและ จะนำไปใช้ในการทำการวิจัยท้องถิ่นต่อไป โดย จังหวัดเพชรบูรณ์ จะดำเนินการวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 ห้องสมุด โดยมีผอ.จุฑารัตน์ สุขแสง ผอ.ศบอ.เมือง เป็นพี่เลี้ยง โดยจะดำเนินการใน ตำบลนายมก่อนเป็นตำบลนำร่องและจะขยายผลสู่ตำบลอื่นเป็นลำดับต่อไป