สุกัลยา2

วันแรกกับการฝึกงานที่กฟผ.

อาคารประชาสัมพันธ์  กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  แผนกการภาพ

     -วันนี้เข้ามาวันแรกยังไม่ได้เริ่มทำงานอะไรมาก พี่ตุ๊กได้พาดูในส่วนต่างๆของกองและแนะนำว่างานในแต่ละส่วนมีอะไรบ้างอย่างหยาบๆเพราะพี่เลี้ยงเรา(ซึ่งยังไม่รู้จัก)จะให้เวียนไปตามส่วนต่างๆตามแต่กำหนด วันนี้อยู่ในส่วนของแผนกการภาพ

 ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     -การใช้โปรแกรมPHOTOSHOP ซึ่งพี่เสริฐทำงานแล้วก็สอนไปด้วยแค่สอนให้รู้จักกับเครื่องมือในการใช้งานซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วและการเก็บฟิล์มในห้องเก็บซึ่งพี่ตุ๊กพาไปดูเฉยๆไม่ได้สอนอะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)