วัลลภา2

วันแรกของการฝึกงานที่(กฟผ)

อาคารประขาสัมพันธ์ กองผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ชั้น5  แผนกการภาพ

     วันนี้ข้าพเจ้าได้มาฝึกงานที่ กฟผ.เป็นวันแรก และวันนี้พี่ตุ๊ก ที่ฝึกงานได้แนะนำส่วนต่างๆในกองผลิตสื่อ และอุปกรณ์ และได้ดูพี่เสริฐสอนการใช้โปรแกรมPHOTOSHOPโดยที่นี่จะมีทั้งPHOTOSHOP7 และ PHOTOSHOPCS-2 พี่เสริฐสอนให้คำแนะนำว่าที่ใช้PHOTOSHOP7เพราะว่างานแต่งภาพที่นี่เน้นการแต่งแบบลายเส้น วันนี้เลิกงานเร็วเพราะเป็นวันแรกจึงส่งมาหาอาจารย์เร็วกว่าเวลาเลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวัลลภาความเห็น (1)

อ้วนดำ
IP: xxx.29.77.2
เขียนเมื่อ 

ช่งไม่รู้อะไร....บ้าง

เลย