บนดอยแม่อูคอมีดอกบัวตองบานแล้วอยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมชมได้รีบ ๆ มากันนะครับ