ความเห็นอกเห็นใจ...เกิดขึ้นได้อย่างไร?


เมื่อคืนก่อนเข้านอน ได้ดูคลิปหนึ่ง ที่กำลังเป็นข่าวดังที่ไม่ดี เรื่องรุ่นพี่ม.2 แกล้งน้อง ป.4 ที่เป็นเด็กพิเศษ ?รู้สึกบีบหัวใจเหลือเกิน กับภาพและเสียงที่ได้เห็น ได้ฟัง อีกทั้งหลากหลายความคิดเห็นมากมายที่ระบายอารมณ์ระเบิดความคิดกันผ่านหน้าจอ ที่เห็นใจน้องป.4 โกรธเกลียดชังรุ่นพี่ ม.2  


ไม่รู้ว่าเพื่อนๆ ได้เห็นข่าวนี้หรือยัง #เห็นใจตัวเองมั้ย ว่าข้างในเกิดความรู้สึกอย่างไร เห็นความคิดที่ผุดแวบขึ้นมาทันไหม จับอาการของร่างกายได้หรือเปล่า +มีคำถามหนึ่งลอยขึ้นมา "ความเห็นอกเห็นใจ เกิดขึ้นได้อย่างไร?" เป็นคำถามที่มีเพื่อนคนหนึ่งส่งมาถามกันก่อนที่จะได้เห็นข่าวนี้ เจอข่าวนี้กระตุ้นหัวใจ เลยได้ทบทวนตัวเอง  


ทบทวนภายใน ความรู้สึก เห็นอกเห็นใจ ของฉันเกิดขึ้นได้อย่างไร มีครูหลายท่านสอนว่า "มนุษย์เรามีความดีงามภายในใจอยู่แล้ว" เป็นของดั่งเดิม ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเติมติดตั้งในภายหลัง  

ทบทวนตัวเองก็รู้สึกเช่นนี้จริงๆ เชื่อว่า #ทุกคนมีอยู่แล้วในจิตใจ แค่เติบโตงอกงามต่างกันไปก็เท่านั้น บางคนเกิดมางอกงามโตง่าย บางคนก็ต้องอาศัยการดูแลใส่ใจอย่างมากในสร้างเหตุปัจจัยช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เติบโตขึ้น (การรับฟังและแสดงความเห็นอกเห็นใจ ไม่ปฏิเสธความรู้สึกลูกก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง)+หากตัวเราเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีคุณธรรมนี้ใช้ให้เราเห็นอย่างเป็นสุขเบิกบานบ่อยๆ เราก็คงค่อยๆ ซึมซับเรียนรู้และใช้บ้าง (มนุษย์เราวิ่งเข้าหาความสุขเป็นปกติ) และหากสังคมแวดล้อมที่เราอยู่อาศัย สังคมที่เราใกล้ชิด มีอบอวลไปด้วยความเห็นอกเห็นใจของผู้คน เราก็คงไม่แตกแถวออกไปเป็นคนใจร้ายเห็นแก่ตัวหรอกระมังหรือคิดว่าอย่างไร  


แต่มนุษย์เลือกเกิดไม่ได้ แม้ใครๆ จะบอกว่า เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ก็เถอะ หากเราเกิดมาในครอบครัวที่ขาดความเห็นอกเห็นใจ อีกทั้งมักทำร้ายจิตใจ สังคมแวดล้อมไปด้วยคนมีพฤติกรรมก้าวร้าว วาจาร้าย ๆ เราจะเอาพลังความดีงามจากไหนมาผลักดันตัวเองให้รักดี รักตัวเองให้เป็นยังยาก+ทั้งนี้มิได้สรุปตัดสินครอบครัวเด็กในข่าว เป็นการแบ่งปันคร่าวๆ จากความคิด ความรู้สึกข้างใน จากประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่ผ่านมา 41 ปี +นึกถึงหนังสือ #อาชญากรเด็ก และ #เด็กน้อยโตเข้าหาแสงรวมไปถึงเรื่องราวจากปากอดีตคนใจร้ายคนหนึ่งที่เคยกระทำรุนแรงร้ายกาจ จนตัวเขาเองคิดถึงทีไรก็ปวดใจทุกครั้งกับความผิดพลั้งในอดีต 


 #ไม่มีใครอยากเป็นคนร้ายกาจ เป็นเด็กเลวในสายตาคนอื่น(ป้ามล ทิชา ณ นคร ผู้ดูแลบ้านกาญจนา ดูแลเยียวยาฟุื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาด น่าจะยืนยันความจริงข้อนี้ได้ดีมาก) เขาแค่ขาดโอกาสในการพัฒนาจิตใจก็เท่านั้น ที่สำคัญเขาขาดความรักความใส่ใจ ขาดความหมายที่ดีงามในชีวิต เราแค่ช่วยกันเติมส่วนที่ขาดหาย รดน้ำ พรวนดินดูแลพื้นที่หัวใจเขาให้สมบูรณ์มากพอให้เมล็ดความเห็นอกเห็นใจของพวกเขางอกงามเติบโตขึ้นอีกครั้ง +มิได้หมายความว่า ผู้กระทำผิด ไม่ต้องได้รับผลอะไร การให้อภัย คือ ให้ความโกรธ ความเกลียดออกจากใจเรา ให้ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเขาที่อาจกระทำผิดพลั้งกันได้ ให้อภัยคือการทำจิต แต่เมื่อกระทำผิด ก็มีกิจที่ต้องกระทำ ทั้งนี้มิใช่เพื่อการลงโทษ เชื่อว่าโทษที่เขาได้รับก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วในใจ เราอาจมองไม่เห็นบาดแผลนั้นด้วยตา แต่หากคุณมีความเห็นอกเห็นใจ คุณจะรู้สึกได้ด้วยใจ เราและเขาเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกไม่ต่างกัน   


กิจที่ต้องทำคือการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจเขาให้กลับมางดงามอีกครั้ง(ทั้งผู้ถูกกระทำ และผู้กระทำรวมไปถึงครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย) ความโกรธ ความเกลียดชัง การทำร้ายร่างกาย การลงโทษที่รุนแรงแม่ดาวคิดว่ามิอาจช่วยพัฒนาหัวใจให้ดีงามขึ้นมาได้   เราปรารถนาสิ่งใด จากเหตุการณ์นี้ ลึกๆ เราปรารถนาให้พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจกันใช่หรือไม่ เราต้องการสังคมที่ปลอดภัยผู้คนมีหัวใจดีงามมิใช่หรือ+หากเป้าหมายเราชัด เราจะเห็นวิธีการ เห็นทางออกของปัญหานี้ เราช่วยกันได้ไหม อย่างน้อยข่าวนี้เราสามารถชวนลูกหลานเรา เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ได้ (ทำในสิ่งที่เราทำได้ และเป็นประโยชน์) ช่วยกันสร้างพลเมืองของโลกอีกคนที่มีความเห็นอกเห็นใจ  


เราชวนคิด ชวนคุยกับลูกได้ หากลูกอยู่ในเหตุการณ์ลูกจะทำอย่างไร หรือหากลูกเป็นผู้ถูกกระทำลูกจะทำอย่างไร มีหลายเรื่องราวที่นำมาสร้างหัวใจที่งดงามให้ลูกได้  เราล่ะแสดงท่าที ใช้ถ้อยคำอย่างไรกับข่าวนี้ ลูกกำลังเรียนรู้จากเราอยู่ พ่อแม่คือผู้แสดงโลก คุณอยากได้สังคมแบบนั้น ช่วยกันสร้าง ช่วยกันทำ เป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น และช่วยสร้างแบบฝึกหัดที่งดงามเพื่อสร้างใจลูกไปด้วยกัน  


เคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมคะ #จิตเดิมแท้ประภัสสร

"จิตประภัสสร หมายถึงจิตเดิมแท้ที่ยังว่างอยู่ ยังไม่ถูกอะไรปรุงแต่ง ยังไม่ถูกหุ้มห่อด้วยกิเลส ไม่ถูกหุ้มห่อด้วยผลของกิเลส คือความดี ความชั่ว เป็นต้น เหมือนอย่างเพชร มันมีรัศมีในตัวมันเอง มันเรืองแสงของมันได้ เหมือนอย่างจิตเดิมแท้ประภัสสร แต่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ มันจึงเปลี่ยนแปลงได้ มันจึงต้องมีการอบรมจนเป็นประภัสสรที่ถาวร ชนิดที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงได้"

(พุทธทาสภิกขุ พจนานุกรมธรรมของท่านพุทธทาส ธรรมสภา กรุงเทพ หน้า 144)+ฝากให้ไว้คิดพิจารณา โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน เหล่านี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว คิดต่างกันได้ แต่ไม่ทะเลาะกันนะคะ ยินดีน้อมรับทุกความเห็นที่แตกต่าง ขอความสุภาพในการแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกัน โปรดรู้สึกตัว รู้สึกใจ เห็นใจตัวเองด้วยนะ?

หากเอาหัวใจของคนเป็นแม่ลงไปใส่ ไม่ว่าจะเป็นแม่ของผุ้ถูกกระทำ หรือผู้กระทำ ก็คงเจ็บปวดใจไม่ต่างกัน มีใครบ้างอยากเห็นลูกเป็นเช่นนี้ ภาพคลิปปวดใจมากค่ะ กระเทือนใจ+ด้วยรักและห่วงใย

จากคุณแม่ คิดบวก ที่ไม่ใช่แม่ที่เห็นแต่ความสวยงามของโลกใบนี้แต่เป็นแม่ที่เรียนรู้ที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริง แล้วเลือกมุมมองที่เป็นประโยชน์มาใช้ในชีวิตประจำวัน+ฝากดูแลหัวใจตัวเองและบุตรหลานให้ดีๆนะคะ

 #โกรธเขาเผาเราก่อน #เมตตาเขา เราก็เย็นก่อนเช่นกัน


หมายเลขบันทึก: 655587เขียนเมื่อ 14 ตุลาคม 2018 17:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 ตุลาคม 2018 17:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี