ความผิดของใคร?

วันนี้พูนพลังได้รับเอกสารใบสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากโรงเรียนลำดวนพิทยาคม จดหมายส่งธรรมดาไม่ได้ลงทะเบียนหรือ EMS ดูตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ 4 ธันวาคม

เลขาฯถอนหายใจ เคยบ่นกับญาติมิตรอยู่เสมอ ว่าเครียดกับความไม่ตรงต่อเวลาของคนไทยมากๆ จะกำหนดอะไรทีต้องเผื่อไว้อย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ เพื่องานอื่นจะได้ไม่ล่าช้าตามไปด้วย

ในซอง มีใบปะหน้าของโรงเรียน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน กับใบสมัครของน้อง 4 คน เลขาฯเหลือบดูคร่าวๆ พบว่าเป็นน้องที่รับทุนต่อเนื่องอยู่แล้ว 1 คน นอกนั้นเป็นน้องที่ยังไม่รู้จักกัน น้องพรเป็นคนโทร.มาถามเรื่องทุนกับเลขาฯ ด้วยตัวเอง เมื่อเพื่อนๆทราบเรื่องก็คงสนใจอยากลองสมัครดูบ้าง

มีน้องหลายคนที่โทร.มาช่วงใกล้ปิดรับสมัคร บอกว่า อาจารย์ไม่อยู่บ้าง ผอ.ไม่อยู่บ้าง ไม่รู้จะเซ็นเอกสารให้ทันหรือเปล่า

อย่างไรก็ตาม เรื่องสมัครทุนอุดมศึกษานี้ เลขาฯเตือนน้องๆไว้เมื่อพบหน้ากันหลายเดือนก่อนแล้ว ว่าหากสนใจจริงๆ ต้องรีบติดตามข่าวและเตรียมเอกสารเสียแต่เนิ่นๆ เป็นการฝึกเรื่องความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา 

ถ้าพรตัดสินใจส่งเอกสารเอง อาจจะทันกำหนดปิดรับสมัคร ถ้า ... ถ้า... และถ้า...

เลขาฯถอนหายใจอีกครั้ง แล้วลงมือพิมพ์จดหมายตอบโรงเรียนลำดวนพิทยาคมไปดังนี้

 -----

ที่  พพ/ BR-4 9 - 03

7    ธันวาคม  2549

เรื่อง   ไม่รับพิจารณาทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนลำดวนพิทยาคม

อ้างถึง หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๘๓.๒๑๕๔/๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. เอกสารสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 ราย             

     ามที่โรงเรียนลำดวนพิทยาคม ได้จัดส่งเอกสารสมัครทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนจำนวน 4 ราย มายังมูลนิธิ ตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

     เนื่องจากมูลนิธิเปิดรับสมัครทุนดังกล่าวในวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2549  แต่เอกสารจากโรงเรียนลำดวนพิทยาคม ประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 4 ธันวาคม  และมาถึงมูลนิธิในวันที่ 6 ธันวาคม 2549

     มูลนิธิจึงไม่สามารถรับพิจารณาทุนการศึกษาของนักเรียนดังกล่าวได้ เนื่องจากหมดเขตรับสมัครแล้ว

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                             ขอแสดงความนับถือ

                                         

                                            (นางสาว มุทิตา  พานิช)

                                      กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิพูนพลัง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พูนพลังรายวัน

คำสำคัญ (Tags)#ความรับผิดชอบ#การตรงต่อเวลา

หมายเลขบันทึก: 65546, เขียน: 06 Dec 2006 @ 15:47 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 15:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)