ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน IDE Reginal Bootcamp @นครศรีธรรมราช

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีได้เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน" IDE Reginal Bootcamp ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม ณ โรแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กิจกรรมนี้ได้ให้แนวคิดการประกอบการ การฝึกสังเกต การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการลงชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่เขตเมือง และ การจัดทำโครงการเชิงนวัตกรรมเพื่อนำมาเสนอแนวทางในการร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้โครงการที่ดี ประมาณ 6 โครงการ และผมได้ร่วมอยู่ในโครงการที่จัดทำการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมภาคกลางคืน เราใช้ชื่อโครงการว่า "แสงทองแห่งอารยธรรม 365 ราตรี ที่นครศรีธรรมราช" และของทีมเราได้รีบการโหวตว่าเจ๋งสุด ของ 6 ทีมที่เข้าร่วมนำเสนอท่านที่สนใจลองติดตามอ่านดูน่ะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในกลุ่ม โดยเฉพาะน้องนนท์ ผู้นำเสนองาน ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดจะค่อย ๆเติมครับ

20181009155452.pptx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)