"Reflection"

Reflection วิชา PTOT 427 กิจกรรมบำบัดในชุมชนHome visit  ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 1

Q: รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม 

A: รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงชุมชนแบบจริงจัง เป็นครั้งแรกที่ได้ลงตามบ้านโดยที่ตัวเราเองและเพื่อนในทีมเป็นผู้ประเมิน และพูดคุยหาปัญหาโดยตรง และกังวลว่าเราจะหาปัญหาได้ครบหรือไม่ ทำแบบนี้ถูกหรือไม่ ผู้รับบริการจะพอใจหรือไม่ และรู้สึกว่าเราต้องทำให้ดีต้องช่วยเหลือผู้รับบริการให้ได้มากที่สุด

Q: ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

A: ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อน ได้แชร์มุมมองกับสมาชิกในทีม และได้เรียนรู้ว่า การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะถ้าเราสื่อสารกับญาติหรือผู้รับบริการได้ดี แสดงให้เขาเห็นว่าเราจริงใจ อยากช่วยเหลือเขา และมาทำให้จริง เขาก็จะให้ความร่วมมือมาก สังเกตได้จากในครั้งแรกที่ ญาติยังไม่ให้ความร่วมมือมากนัก แต่ในครั้งที่สอง เราได้มีการอธิบายเพิ่มเติมทำให้ญาติเห็นว่าเราสามารถช่วยให้ความเป็นอยู่เขาดีขึ้นจริงๆ หลังจากนั้นญาติก็ให้ความร่วมมือเราอย่างดี และได้เรียนรู้ว่าเราต้องมองหลายมุม การที่เราจะช่วยผู้รับบริการได้นั้น เราจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม จิตใจ รวมถึงสิ่งที่ลืมไม่ได้คือผู้ดูแลหรือญาตินั้นเอง

Q: จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

A: พัฒนาเรื่องการสื่อสาร การให้คำปรึกษาที่ดี และการหาปัญหาของผู้รับบริการให้ครอบคลุม และรวดเร็วกว่านี้ โดยการศึกษาหาข้อมูลเตรียมตัวให้ดีมากยิ่งขึ้น

Home visit  ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ครั้งที่ 2

Q: รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม 

A: รู้สึกดีใจและภูมิใจที่สามารถทำให้ญาติเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือดีขึ้นมาก และมีความสุขที่ได้ยินญาติผู้รับบริการบอกว่าสิ่งที่เราทำให้มีประโยชน์มากๆ

Q: ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

A: ได้เรียนรู้ว่าการให้สัญญาหรือบอกว่าจะมาทำอะไรให้นั้นสำคัญ เพราะการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใครสักคน เราจะต้องทำให้เขาเชื่อใจและไว้ใจในตัวเราก่อน และได้เรียนรู้ว่าการที่ได้มีเวลามาคุยสรุปหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนอื่น มีประโยชน์มากๆตรงที่ หากเรามีบางจุดที่พลาดไป คนอื่นๆจะช่วยเราเติมเต็มได้

Q: จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

A: พัฒนาเรื่องเทคนิคการปรับสภาพบ้าน หรืออุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการใช้งานมากที่สุด และอยากมีความรู้เรื่องการปรับสภาพบ้านที่หลากหลายมากกว่านี้ เช่น วัสดุอุปกรณ์อะไรที่สามารถใช้แทนกันได้ ราคาถูก และดีต่อผู้รับบริการมากที่สุด โดยการทบทวนบทเรียนและหาความรู้เพิ่มเติม

School visit

Q: รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม 

A: รู้สึกมีความสุขที่ได้ไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆเพื่อประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการ และมีความรู้สึกตื่นเต้นและกังวลบ้างเมื่อไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในตอนแรกสักเท่าไหร่ และรู้สึกโล่งใจที่กิจกรรมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ดีเมื่อมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Q: ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

A: ได้เรียนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องคิดให้เร็วคิดให้ไว เพราะเด็กไม่สามารถรอเรานั่งคิดได้นาน และได้เรียนรู้ว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการทำงานเราควรมีแผนสำรองหลายๆแผนไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่คาดฝัน และควรฝึกสติให้มากเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ในสิ่งสำคัญก็คือ ควรคุยกับคุณครู เพราะว่าคุณครูเป็นคนที่ได้เห็นเด็กในทุกๆช่วงเวลาที่ได้อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นคุณครูจะเป็นคนที่เห็นถึงพฤติกรรมที่มีปัญหามากที่สุดในบริบทของโรงเรียน

Q: จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

A: พัฒนาตนเองในเรื่องการเข้าหาเด็กให้ดีมากกว่านี้ โดยการหมั่นอ่านหนังสือและทำความเข้าใจในเรื่องการเข้าหาเด็ก รวมถึงถ้ามีโอกาสก็อยากหาประสบการณ์ในการฝึกเด็กมากขึ้น รู้สึกว่ายังมีเด็กอีกหลายประเภทที่เรายังไม่สามารถจัดการได้ และพัฒนาเรื่องการคิดกิจกรรม อยากคิดให้ได้หลากหลายและเร็วกว่านี้

  มหกรรมสุขภาพ

Q: รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม 

A: รู้สึกตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมๆกัน เพราะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมาย เช่น พื้นที่การเตรียมงาน ลักษณะของงาน และคนที่มาเข้าร่วมงาน ซึ่งแตกต่างไปจากที่คิดอยู่บ้าง ต่อมารู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อไม่ได้ทำตามแผนและหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากมีผู้รับบริการมาเยอะ ทำให้คนไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องไปช่วยในหน้าที่อื่นแทน และสุดท้ายรู้สึกมีความสุขที่งานผ่านไปได้ด้วยดี ได้เห็นรอยยิ้มมากมายจากผู้รับบริการที่มาที่บูธ

Q: ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้น

A: ได้เรียนรู้ว่าควรมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพราะบางทีคำถามบางคำถามผู้สูงอายุอาจจะยังไม่เข้าใจ เราก็ต้องมีวิธีหรือเทคนิคการสื่อสารที่ดีพอสมควร ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเขียนและทำโครงการ และได้เรียนรู้ถึงการวางแผนและทำงานอย่างมีระบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

Q: จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนั้น

A: พัฒนาตนเองในเรื่องการสื่อสาร การอธิบายมากกว่านี้ โดยฝึกฝนการพูดให้คล่องและเข้าใจมากยิ่งขึ้น และอยากพัฒนาการแก้ไขเฉพาะหน้า จะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติ

ปุณยาพร เกิดสมจิตร 5823011

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupational Therapyความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655051

เขียน

09 Oct 2018 @ 15:18
()

แก้ไข

09 Oct 2018 @ 19:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก