เราๆ ท่านๆ คงจะอยากมีน้ำหนักพอดี ไม่อ้วนหรือผอมมากเกิน  เว็บไซต์อินเทลลิเฮลธ์มีคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับวิธีควบคุมน้ำหนักง่ายๆ ทำได้วันนี้ทันที และใช้ได้ผล...

 1. เดินเร็ว                                                   
  การเดินเร็ว (brisk walk) เป็นการออกกำลังกายที่ดีสำหรับคนเกือบทุกคน

  การศึกษาสุขภาพพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
  (Nurses’ Health Study) เป็นเวลา 8 ปีพบว่า คนที่เดินเร็ว 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีอาการหัวใจขาดเลือด (heart attack) น้อยลง 35 % เมื่อเทียบกับคนที่เดินน้อย การเดินช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ดี
 2. ออกแรง                                                
  การออกแรงในชีวิตประจำวันช่วยควบคุมน้ำหนักได้ เช่น เดินไปทำงาน ล้างรถ ซักผ้า รดน้ำต้นไม้ รีดผ้า ฯลฯ 

  การเดินแทนการนั่งรถก็ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ฯลฯ
 3. ออกกำลัง                                             
  การออกกำลังกายแบบที่ท่านชอบวันละ 30 นาทีช่วยควบคุมน้ำหนักได้

  ถ้าไม่มีเวลาจะแบ่งเป็นช่วงๆ ก็ได้ เช่น เดินคราวละ
  15 นาที วันละ 2 ช่วง ฯลฯ แทน
 4. กินแบบมีเทคนิค                                     
  การกินอาหารที่มีกากใยมากขึ้น เช่น กินข้าวกล้องแทนข้าวขาว ฯลฯ กินอาหารให้ช้าลง และหยุดกินก่อนอิ่ม

  การเลือกผลไม้ที่ไม่หวานจัดเป็นอาหารว่างแทนขนม การเลือกจาน-ชาม-แก้วขนาดเล็กลง โดยเฉพาะแก้วควรใช้แก้วแบบผอม-สูงมากกว่าแก้วทรงอ้วน-เตี้ยเทคนิค เพื่อให้ดูปริมาณอาหาร หรือเครื่องดื่ม "มากกว่าจริง" นิดหน่อย

<p>ขอแนะนำ...                                                     </p>

</span></span></span></span></span></span></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 0cm" class="MsoBodyTextIndent">    แหล่งที่มา:                                       </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt">  www.intellihealth.com > Healthy Lifestyle > Nutrition > How To Maintain A Healthy Weight > October 5, 2005.<div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt">

 • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
 • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
 • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
 • ขอขอบพระคุณ > คุณรังสรรค์ พรเรืองวงศ์ (วิศวกร). Smart JIG. แนะนำการทำลิ้งค์หัวข้อเรื่อง
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๓ ตุลาคม ๔๘ > แก้ไข ๑๑ กันยายน ๔๙. > ๒๔ เมษายน ๕๐ > 25 เมษายน 2550 > 12 มิถุนายน 2550.
 • </div></span> </div></li></ul>