ความเห็น 77980

4 วิธีควบคุมน้ำหนัก

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • ขอแสดงความยินดีกับคนออสเตรเลียที่เดินเร็ว
 • ผมเห็นคนธิเบตที่พุทธคยา อินเดีย > คนธิเบตก็เดินเร็วเหมือนกัน

ผมสังเกตว่า...                             

 • (1). คนเขตอบอุ่นเดินเร็วกว่าเขตร้อน
  (2). ชาติที่พัฒนาเร็วมักจะเดินเร็วกว่าชาติที่พัฒนาช้า

ผมเองก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักลดง่าย หรือเพิ่มยากเช่นเดียวกัน

 • เข้าใจว่า คงเป็นเพราะเดินมาก(วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป) และกระบวนการเผาผลาญ (metabolism) ทำงานเร็ว

การเพิ่มน้ำหนัก(ถ้าน้ำหนักน้อยเกิน)น่าจะทำอย่างนี้ครับ...

 • (1). ออกกำลังกาย > เน้นออกกำลังต้านแรง (resistive) เช่น ยกน้ำหนัก ฯลฯ
  (2). เพิ่มมื้ออาหาร เช่น เพิ่มอาหารว่างอีก 3 มื้อ ฯลฯ
  (3). เน้นอาหารแข็ง (solid) มากกว่าอาหารเหลว (liquid) ยกเว้นอาหารเสริมคนไข้ (มีน้ำมันแฝงเยอะหน่อย ช่วยเพิ่มน้ำหนัก)
  (4). เพิ่มธัญพืชเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ฯลฯ ปลอดภัยกว่าเพิ่มธัญพืชขัดสี เช่น ข้าวขาว ฯลฯ หรือน้ำมัน

ขอให้อาจารย์ iS และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในความปรารถนาที่ดีงามครับ...